När Swedbank och sparbankerna med hjälp av Sifo frågade svenskarna vilken plånboksfråga som var viktigast inför riksdagsvalet var högre pensioner och högre bidrag till pensionärer den privatekonomiska fråga som rankades i särklass högst av de svarande. Över hälften, 53 procent anser att högre pensioner är den privatekonomiska fråga som man tycker är viktigast för ett politiskt parti att driva.

- Det är en avsevärd förändring jämfört med tidigare år Samtidigt är det inte konstigt. Många är med rätta oroliga för om pensionen kommer att räcka till det liv de vill leva som pensionärer. Pensionssystemet är robust och stabilt, men för många blir pensionen för låg, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.


Pensionsfrågan allra viktigast för kvinnor och äldre
Pensionsfrågan är viktig för alla grupper, även bland de yngre. Allra viktigast är den för kvinnor och äldre. 60 procent av kvinnorna och hela 67 procent av 56–79-åringarna anser att det är en viktig fråga. 

– Det är inte konstigt att pensionsfrågan rankas högt av så många kvinnor. Kvinnor har i genomsnitt lägre pension än män. Det är en effekt av att kvinnor som grupp har lägre löner, och i högre utsträckning arbetar deltid, säger Arturo Arques.

Det är i grunden tre saker som bestämmer pensionen; hur många år man har arbetat, vilken lön man har haft under sitt yrkesliv och den förväntade livslängden.


Vad kan man påverka själv? 

  • Se över din tjänstepension så att du har en bra riskfördelning.
  • Samla ihop pensionsslattar på ett ställe så att du får bättre överblick.
  • Ha ditt pensionssparande på samma ställe som du har din vardagsekonomi, då får du lättare koll. 
  • Om du är ung, höj avkastningen på ditt pensionssparande genom att ta högre risk i sparandet, det vill säga ha en hög andel aktier. 
  • Kolla om du behöver spara privat till din pension genom att gå in på pensionssnurran
  • Om du behöver spara privat till din pension. Börja så tidigt som möjligt, så att pengarna får möjlighet att växa under lång tid. Ju tidigare du börjar spara till din pension desto bättre får du det ekonomiskt som pensionär.
  • Få bättre koll på din framtida pension genom att och göra en pensionsprognos på Pensionsmyndigheten 

Läs mer på swedbank.se/pension