Lägre kalenderkorrigerade tillväxtsiffror i Sverige än tidigare beräknat och svagare inflation än vad analytikerna hade räknat med fick den redan svaga svenska kronan att falla tillbaka ytterligare. 

På bolagsfronten reagerade bankerna i storbolagsindexet OMXS30 initialt positivt på det osäkra valresultatet, då sannolikheten för att en bankskatt ska införas av de Rödgröna har minskat. Dock sjönk samtliga storbanker tillbaka redan på tisdagen.

Sjunkit med besked har också Danske Banks aktie gjort i takt med att osäkerheten om omfattningen av den estländska penningtvättsskandalen ökat. Kepler Cheuvreux har sänkt både riktkurs och rekommendation i veckan. 

Även H&M:s riktkurs har justerats ned en smula, men rekommendationen Köp behålls. 

Läs hela Aktienytt här

Läs även Danske åker ur Fokusportföljen 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan