Reglering och beskattning på nationell nivå är det nya normala för onlinespelmarknaden i Europa. Storbritannien, Spanien, Italien och Danmark har redan reglerat sina respektive marknader. I Sverige kommer samma sak gälla från och med 2019, något svenska aktörer är väl förberedda på och anpassade till. I Nederländerna träder regleringar i kraft från år 2020.

Spelbolag är typiskt sett positiva till regleringar då de upprätthåller en fungerande marknad med lika villkor för alla aktörer, så länge som skattenivån inte är för hög.

Kepler Cheuvreux ser att reglering och beskattning på nationell nivå kommer fortsätta, men att den europeiska onlinespelmarknadens tillväxt inte i grunden hotas. Sju procents årlig tillväxt de kommande fem åren är förvisso lägre än industrins historiska siffror, men sektorn är ännu attraktiv.

Därtill finns det i USA en enorm tillväxtpotential efter det att det federala förbudet mot pengaspel på sport i praktiken upphävdes i maj, när staten New Jersey gick till Högsta domstolen och överklagade PASPA-lagen från 1992. PASPA var dock inte ett regelrätt förbud på spel, men förbjöd delstater som redan förbjudit spel att legalisera dem.

Oaktat det juridiska, förväntas den amerikanska marknaden för onlinespel nu fullkomligen explodera, från en storlek på 53 miljoner dollar 2018 till runt 800 miljoner dollar 2020 för att vid 2023 ha vuxit till över 2 miljarder dollar.

Kepler Cheuvreux inleder bevakning av sju svenska aktörer som på olika vis kommer frodas i dessa nya miljöer.


Svenska spelbolag är välpositionerade

I Norden drivs tillväxten av onlinespel främst av mobilspelare, då digitaliseringsgraden i de nordiska länderna är allmänt hög. Detta skiljer Norden från övriga Europa som ännu är i ett tidigare skede av övergången från fysiskt till digitalt spelande.

När Sverige från och med årsskiftet 2018-2019 introducerar ett licenssystem, har flera etablerade aktörer på den svenska spelmarknaden lång erfarenhet av att operera inom liknande miljöer i andra länder då den europeiska marknaden domineras av svenska och brittiska bolag.

Kepler Cheuvreux inleder bevakning av fyra operatörer. Bland dessa är LeoVegas och MRG de mest bäst potential, då deras förväntat starka tillväxt lär dämpa regleringens skatteeffekter. Även Kindred, som är den mest diversifierade operatören, har dragläge. Betsson kan däremot få en markant skattebörda då bolaget har hög exponering mot Sverige och Nederländerna, de två länder vars marknader står på tur att regleras. Värt att notera är statliga Svenska Spels inträde på onlinekasinomarknaden, vars spelerbjudande aldrig tidigare inkluderat kasino via nätet.

Inom utvecklings- och leverantörssegmentet inleds bevakning på tre bolag: NetEnt, Evolution Gaming och Kambi. Den sistnämnda ses som den mest attraktiva aktören då man redan tecknat avtal med två nya stora amerikanska kunder, utöver faktumet att Kambi är leverantör till operatörer som planerar att starta vadslagningstjänster i USA.

Evolution kan troligen uppvisa och rapportera stark tillväxt framöver, men detta är något marknaden redan prisat in i aktien. Det finns dock risker. Exempelvis är Evolution Gaming vald av Svenska Spel som leverantör av dess livekasinotjänster, men just detta segment lär se ökad konkurrens. Mellan 2010 och 2017 fördubblade NetEnt sin europeiska marknadsandel från 14 till 28 procent inom nätbaserade slotspel, men den höga andelen lär utmanas då konkurrensen ökat betydligt de senaste åren.

Även Catena Media, en affilierad aktör som dock redan bevakas av Kepler Cheuvreux, är intressant att hålla ett öga på i takt med att den svenska och amerikanska marknaden förändras. Som affilierad arbetar Catena med att driva trafik till operatörer. Huvudägaren, Optimizer Invest, har sålt av 60 procent av sitt innehav. Men Catena har sedan i maj öppnat hemsidor i USA för att driva trafik till nya aktörer, vilket får ses som en enorm möjlighet.


Utsikter och värderingar

Catena Media

 • Erbjuder en bra möjlighet när huvudägaren sålt av innehav
 • Underliggande siffror ser starka ut
 • Tredje kvartalsrapporten som kommer 6 november får visa om kostnaderna för att hoppa på tåget i USA som rapporterades under andra kvartalet kommit under kontroll
 • Rekommendationen Köp upprepas liksom riktkursen 157 kronor.

Kambi

 • Har år av stark tillväxt framför sig
 • Solid tillväxt i Europa och massiv potential i USA
 • Kepler Cheuvreux initierar bevakning med rekommendationen Köp till riktkursen 253 kronor.

Leovegas

 • Har uppvisat stark utveckling i tillväxt...
 • ... som förväntas fortsätta närmsta åren
 • Detta hjälper att hantera effekterna av nya regler och skatter i Sverige och Nederländerna
 • Prisfall i aktien början av 2018 ger bra inträdesnivå
 • Kepler Cheuvreux initierar bevakning med rekommendationen Köp till riktkursen 94 kronor.

MRG

 • Förbättrad tillväxt 2017-2018 förväntas fortsätta några år till
 • Ger stöd åt vinsttillväxt
 • Ytterligare potential i och med potentiell omreglering av österrikiska marknaden som utgör 25-30 procent av intäkterna
 • Attraktiv riskjusterad avkastningspotential
 • Kepler Cheuvreux initierar bevakning med rekommendationen Köp till riktkursen 64 kronor.

Kindred

 • Den största svenska operatören
 • Väldiversifierat bolag med låg risk dämpar påverkan från nya regler och skatter
 • Aktien handlas kring lägstanivåer sett till senaste 12 månaderna vilket erbjuder bra köpläge
 • Kepler Cheuvreux initierar bevakning med rekommendationen Köp till riktkursen 125 kronor.

Betsson

 • Negativa utsikter för vinsterna
 • Hög exponering mot Sverige och Nederländerna
 • Kommer påverkas hårdare av nya regler och skatter i dessa länder
 • Lågt men rättvist värderad med tanke på negativa vinstutsikter och ingen kortsiktig uppsida i aktien
 • Kepler Cheuvreux initierar bevakning med rekommendationen Behåll till riktkursen 71 kronor.

Evolution Gaming

 • Stark utveckling som redan prisats in
 • Väldigt stark position inom snabbväxande segmentet livekasino
 • Risker i ökad konkurrens inom livekasino
 • Begränsad uppsida och liten chans till positiva överraskningar
 • Kepler Cheuvreux initierar bevakning med rekommendationen Behåll till riktkursen 687 kronor.

NetEnt

 • Låg värdering som kommer bestå på kort sikt
 • Kämpar med ökad konkurrens inom sitt huvudområde, nätbaserade slotspel
 • Tillväxten har bromsat in och aktien sjunkit
 • Detta lär fortsätta vilket antyder begränsad potential uppåt
 • Kepler Cheuvreux initierar bevakning med rekommendationen Behåll till riktkursen 39 kronor.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan