Thermo Fisher Scientific, är världen största bolag inom det som kallas ”tools&supply”, det handlar om att förse universitet, högskolor och inte minst industri med analysinstrument för forskning. I första hand tar Thermo Fisher Scientific fram produkter och tjänster riktade mot hälso- och sjukvårdssektorn, som olika typer av testkit för avancerad forskning inom biokemi, medicin och miljöteknik.  

Bolaget som handlas på New York-börsen (NYSE) och redovisar en årlig försäljning med mer än 20 miljarder dollar är ett av Mattias Häggbloms favoritbolag. Han är förvaltare av Swedbanks Roburs fond Medica där Thermo Fisher Scientific är en del av portföljen. 

– Bolaget har en ledande marknadsposition i en fragmenterad industri och en kundgrupp med stora behov av att investera i forskning. Det finns nu bra med anslag till akademisk forskning i USA även från den nuvarande administrationen i Vita huset.

Enligt Mattias Häggblom är Thermo Fisher Scientific ett bolag som gynnas av fortsatt konsolidering och har kapacitet att göra nya förvärv varje år. 

– De har ett starkt kassaflöde och även utrymme att köpa tillbaka aktier. Försäljningen växer organiskt med 6 till 8 procent årligen. Med lite marginalexpansion, fortsatta förvärv och återköp bör vinst per aktie kunna växa 15 procent per år framöver. För mig är detta ett bolag som till begränsad risk bör kunna fortsätta att leverera bra avkastning under många år framåt. 

En stor del av marknaden är på hemmaplan i USA men Thermo Fisher Scientific har en bred produktportfölj med global spridning, inte minst i Kina där nu 10 procent av omsättningen finns. 

– Jag tycker att det är ett bolag som är mindre känt än vad det förtjänar, säger Mattias Häggblom. Svenska sparare som vill köpa läkemedelsaktier i USA hamnar mest i de stora bolagen som Pfizer och Johnson & Johnson. Den här industrin är mer fragmenterad och Thermo slipper att konkurrera med de stora läkemedelsföretagen. 


Fakta: Thermo Fisher Scientific 

  • P/E 2018E: 22
  • Förväntad tillväxt i vinsten per aktie 2018: 16 procent 
Marknadsvärde: 96 miljarder dollar

Läs även: 5 frågor till Mattias Häggblom, fondförvaltare Medica 

Köp andelar i Swedbank Robur Medica

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan