Under de senaste 12 månaderna har kronan försvagats med 14 procent mot dollarn och 10 procent mot euron. 

Den kraftiga kronförsvagningen gynnar vissa och missgynnar andra verkstadsbolag. 

Största valutavinnaren bland verkstadsbolagen är Husqvarna vars rörelseresultat (EBIT) stiger med 12 procent när euron förstärks med 10 procent. En 10 procent starkare euro påverkar Atlas Copcos resultat negativt med 6 procent. 

Största förloraren på en starkare dollar är Electrolux, vars resultat minskar med 12 procent när dollarn förstärks med 10 procent. Därefter följer Husqvarna som tappar 6 procent av resultatet vid en 10-procentig dollarförstärkning. Största dollarvinnarna är SKF, Atlas Copco och Dometic. 

Utvecklingsmässigt tillhör kronan i år det absoluta bottenskrapet bland världens större valutor. På grund av den generella försvagningen av kronan som en följd av Riksbankens politik och den förväntade politiska osäkerheten efter valet har Kepler Cheuvreux därför även studerat effekten på verkstadsbolagens resultat om kronan skulle försvagas mot alla andra valutor. 

Effekten är i allmänhet mycket starkare än om bara dollarn eller euron stärks. Electrolux, Husqvarna och Volvo är mest känsliga följt av Trelleborg och Sandvik. En 10 procent svagare krona mot alla andra valutor skulle öka Husqvarnas resultat med hela18 procent, Volvos med 14 procent, Electrolux med 10 procent och Trelleborg, Sandvik och Atlas med 8 procent.

Störst påverkan på rörelseresultatet av 10 procent starkare euro

 • Husqvarna + 12%
 • Alfa Laval + 4%
 • Dometic +4%
 • Atlas Copco -6%
 • Electrolux -4%


Störst påverkan på rörelseresultatet av 10 procent starkare dollar 

 • Atlas Copco +6%
 • Dometic +6%
 • SKF +6%
 • Electrolux -12%
 • Husqvarna -6%


Störst påverkan på rörelseresultatet av 10 procent svagare krona mot alla valutor 

 • Husqvarna + 18%
 • Volvo +14%
 • Electrolux +10%
 • Atlas Copco +8%
 • Sandvik +8%
 • Trelleborg +8%

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan