Skanska är ett av världens största byggbolag och nummer ett i Norden. Bolaget har 40 000 anställda och fokuserar på ett antal hemmamarknader som utöver Norden och USA även inkluderar Storbritannien, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern och Rumänien. Skanska har fyra verksamhetsgrenar: Byggverksamhet, Bostadsutveckling, Kommersiell fastighetsutveckling och Infrastrukturutveckling.


Lönsamhetsåtgärder förväntas ge effekt under H2
Skanska har dragits med lönsamhetsproblem i byggverksamheten, men har som mål att vända utvecklingen till 2020. Vid årsskiftet tillträdde vd Anders Danielsson som tillsatte en översyn av projektportföljen med stora nedskrivningar som följd i Q4 och Q1. 

Någon effekt av lönsamhetsåtgärderna syns inte än då Skanska rapporterade en rörelseresultatmarginal på 0,1% i Q2, vilket är långt under marginalmålet om minst 3,5% år 2020 och även mycket lågt jämfört med det tioåriga snittet på 2,9%. Skanska överraskade också med ytterligare nedskrivningar i USA, vilket uppfattades som klart negativt även om byggverksamheten i Europa var stabil och utvecklingen god i Sverige. 

Rörelseresultatet bedöms öka under H2, då lönsamhetsåtgärderna förväntas ge effekt samt även som följd av att jämförelsetalen är enklare.


Starka underliggande marknader och hög visibilitet i utdelningen
De underliggande marknaderna visar på en stark utveckling och orderboken vid utgången av Q2 var den tredje högsta någonsin. En något svagare orderingång hittills under Q3 kan bedömas vara i linje med ledningen fokus på vinst istället för volym, samt den slagighet som ofta finns i orderingången. Fler order kan förväntas innan Q3 stängs. 

Vd har genom fört stora förändringar i ledningen och även decentraliserat verksamheten. En effekt av det, i kombination med de gjorda reserveringarna, förväntas höja lönsamheten framöver. 

Den kommersiella fastighetsutvecklingen har gått bra och förväntas också fortsätta visa starka resultat. Det finns en stor efterfrågan på kommersiella fastigheter från exempelvis pensionsförvaltare och Skanska bedömer att de kan nå fjolårets resultat vilket indikerar ett starkt H2.

Även om Skanska har en varierande lönsamhet är bolaget en väldigt stabil utdelare. Skanska har inte sänkt utdelningen sedan 2002. Utdelningen nästa vår bedöms ligga på åtminstone samma nivå som i år, vilket till nuvarande kurs ger en direktavkastning på knappt 5 procent. En attraktiv nivå i väntan på den lönsamhetsförbättring som förväntas under de kommande åren.


Kepler Cheuvreuxs syn på Skanska

  • Sektorfavorit 
  • Alltför låga förväntningar på byggdelen
  • Låg värdering givet potentialen
  • Attraktiv direktavkastning med hög visibilitet
  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 190 SEK


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan