Den senaste månaden har det varit en nedgång i hälsoaktier, vad beror det på?

Anledningen till nedgången beror på två saker. För det första har det varit en oro för att ”Medicare for all” ska gå igenom i USA. Förenklat innebär ”Medicare for all” att alla amerikaner ska erbjudas sjukvård av staten och att det inte ska vara som det är idag att systemet består av en kombination av privata och statliga aktörer. Om det går igenom skulle det sannolikt innebära en prispress på läkemedel och ersättningar till sjukhus för att utföra tjänster, eftersom staten har en större inköpskraft. Ingen har sett ett förslag på hur detta skulle finansieras och få tror att det är praktiskt genomförbart i ett land som USA där valmöjlighet och fria marknadskrafter ses som centrala.

Den andra anledningen till nedgången är att det samtidigt har skett en rotation ut ur defensiva aktier (som exempelvis läkemedel) och in i mer cykliska aktier. Detta då oron för en global recession minskat, med stöd från starkare siffror inte minst i Kina.

Hur har det gått för Medica hittills i år?

Trots en nedgång den senaste månaden är Medica upp ca 12,5 % hittills i år och ligger ca 2 procentenheter före sitt jämförelseindex. Den nedgång som varit den senaste månaden har alltså inte varit direkt kopplad till specifika aktier i fonden, utan en generell nedgång för sektorn. 

Vad tror du om sektorn på längre sikt?

De långsiktiga tillväxtfaktorer som talar för hälsovårdssektorn på längre sikt inkluderar förändringar i demografi kombinerat med en ökad ekonomisk tillväxt i tillväxtländerna. En ökad livslängd, med en allt större andel äldre i befolkningspyramiden samt en ökning av livsstilsrelaterade sjukdomar leder till en ökad efterfrågan på sjukvårdsrelaterade produkter och tjänster. Hälsovård är en defensiv sektor som generellt får det lite tuffare när konjunkturen är stark, men som också oftast klarar sig bättre i sämre tider. Det tror jag sannolikt kommer vara fortsatt gynnsamt för fonden över tid.


Swedbank Robur Medica

1 mån
+5,69%
3 mån
+6,63%
i år
+5,18%
1 år
+17,02%
3 år
+45,39%
5 år
+30,93%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
26,20
sharpe
0,85
förv.avg.
1,25%
Medica placerar globalt i aktier i bolag verksamma inom hälsovårdsindustrin, såsom läkemedel, bioteknologi, medicinsk teknik samt hälso- och sjukvårdsrelaterad service. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och e…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan