Alimak Group är en marknadsledande leverantör av vertikala transportlösningar för konstruktion och industriell användning med närvaro i över 100 länder. Bolaget har 2 400 anställda och omsatte drygt 4,3 miljarder SEK under 2018 fördelat på fyra affärsområden: Construction, Industrial Equipment, After Sales och Rental. Huvudägare är Latour med 29,3% av aktiekapitalet. Alimak har varit en pionjär inom kuggstångsdrivna hissar och arbetsplattformar. De finansiella målen är att årligen växa med minst 6% organiskt och nå en rörelsemarginal (EBITA) på 15% samt att ha en nettoskuld i förhållande till rörelseresultatet före avskrivningar på cirka 2x. 

Historik av strategiska förvärv

Alimak har en lång historik av förvärv som syftat till att antingen utöka produkterbjudandet eller nå nya marknader. Under 2017 fördubblades Alimak i storlek genom förvärv av två bolag, Facade och Avanti, för att bredda erbjudandet till att inkludera vind- och fasadunderhåll. Med en avslutad integrationsprocess bedömer Kepler Cheuvreux att Alimak kan dra fördel från synergier och är väl rustade för att nå de finansiella målen. Den starka balansräkningen och det stabila kassaflödet bör möjliggöra fler förvärv.

Stark eftermarknadsaffär

Alimak utvecklar, tillverkar, säljer och servar vertikala access-lösningar och har en installerad bas på cirka 70 000 enheter. Eftermarknadsförsäljning bidrar till 58% av rörelseresultatet och har historiskt visat marginaler på cirka 30%. Den stora installerade basen ger stöd åt serviceaffären. Som ett exempel är livslängden på en industrihiss cirka 25-30 år och den initiala försäljningssumman vanligtvis bara cirka 25% av de totala intäkterna över en hiss livscykel. Eftermarknadsförsäljningen drivs av kundernas ambition att förlänga livslängden och av säkerhetsregleringar. Avanti och Facade som förvärvades 2017 hade en betydligt lägre andel eftermarknadsförsäljning, 7% resepektive 15-20%, jämfört med Alimaks andel på cirka 33%. Ambitionen är att lyfta de förvärvade bolagens nivåer vilket ger potential för vinsttillväxt.

Alimak är väl positionerat för att dra fördel av strukturella tillväxttrender, såsom ökad urbanisering och den ökade tendensen att bygga högre byggnader. Med verksamheter över hela världen och kunder spridda över en mängd affärsområden såsom bygghandel, industri, vind, olja & gas och gruvor, är Alimak väldiversifierat och inte beroende av ett enskilt geografiskt område eller segment. Med en tillgångslätt affärsmodell och stark kassakonvertering, förväntar sig Kepler Cheuvreux att skuldnivån sjunker signifikant under 2019p-2020, vilket tillåter för fler förvärv.

Värdering

Kepler Cheuvreux sätter en riktkurs på 163 SEK per aktie. Vid riktkursen handlas Alimak till P/E-multipel på 16,3x för 2020 och en EV/EBIT-multipel på 12x för 2020p, vilket är i linje med det historiska genomsnittet. 


logo

Alimak Group

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan