Technology 23,75 %

Fonden placerar i globala aktier huvudsakligen inom informationsteknologin. I sektorerna ingår till exempel bolag verksamma inom mjukvara, datortillverkning, kommunikationsutrustning, halvledare och IT-tjänster. Eftersom sektorerna domineras av amerikanska bolag är merparten av fondens medel normalt placerade i USA.

Vad har bidragit mest till fondens avkastning det senaste kvartalet?

- Aktiemarknaden steg kraftigt i allmänhet och tekniksektorn i synnerhet under det första kvartalet efter att ha varit under stark press under senhösten ifjol och särskilt under december månad. Oron kring världshandel och makroekonomi lade sig för stunden.  Den makroekonomiskt känsliga halvledarsektorn steg mer än tekniksektorn i genomsnitt. Fondens största innehav Visa, Microsoft och Google rörde sig uppåt i takt med marknaden och blev därför också största bidragsgivare till fondens avkastning under perioden.

Varför är fondens inriktning intressant att investera i över tid?

- Tekniksektorn driver digitaliseringen av vår värld: digitala betalningar, e-handel, streaming av film och musik, bilar som datorplattformar, onlinegaming och sociala nätverk. Med maskininlärning och stora datamängder blir tjänsterna alltmer avancerade och individanpassade.  En trend som sannolikt kommer att fortsätta under lång tid.

Swedbank Robur Technology

1 mån
-0,63%
3 mån
+13,03%
i år
+21,68%
1 år
+33,23%
3 år
+113,69%
5 år
+174,06%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
505,45
sharpe
1,35
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar globalt i aktier huvudsakligen i bolag inom informationsteknologisektorn. I sektorn ingår till exempel bolag verksamma inom mjukvara, datortillverkning, kommunikationsutrustning, halvledare och IT-tjäns…

Kinafond 21,29 %

Kinafond placerar i aktier inom olika branscher  och bolagsstorlekar i Kina, Hongkong och Taiwan, samt bolag som har en betydande anknytning till dessa länder. Fonden har 4 stjärnor i Morningstar sett till alla tidsperioder.

Vad har bidragit mest till fondens avkastning det senaste kvartalet?

- Årets uppgång i Kina fortsatt under mars månad. MSCI:s beslut att öka andelen av kinesiska aktier i globala aktieindex har lett till kraftiga kapitalflöden till regionen. De senaste makrodata från Kina pekar på en stabilisering av ekonomin då de selektiva stimulansåtgärderna och skattesänkningarna som infördes i höstas började få effekter. Ett av fondens stora innehav Anhui Conch Cement i Kina levererade en kanonbra rapport för 2018 med stark tillväxt och bättre lönsamhet. Bolaget gynnades av reformer inom cementindustrin då Kina ställer högre miljökrav för cementproduktion och stänger ned fabriker som inte uppfyller kraven. Ett annat stort innehav som också utvecklades starkt under månaden var Shenzhou International, en integrerad kinesisk textiltillverkare som har Nike, Adidas, Uniqlo och PUMA som största kunder. Bolaget har expanderat sin produktionskapacitet kraftigt  till Vietnam och Kambodja under de senaste åren till följd av ökade lönekostnader i Kina. Trots pågående handelskonflikter mellan USA och Kina lyckades bolaget öka marknadsandelar på grund av sina stordriftsfördelar och sin effektiva produktion.

Varför är fondens inriktning intressant att investera i över tid?

- På sikt ser vi att Kina kommer att fortsätta uppgradera sin tillverkningsindustri och öka uppbyggnaden av sin infrastruktur. Det och att landet har en växande medelklass gör att vi ser vi en potential för många kommande intressanta investeringsmöjligheter i Kina.

Swedbank Robur Kinafond A

1 mån
-0,03%
3 mån
+9,43%
i år
+10,50%
1 år
+24,49%
3 år
+48,13%
5 år
+82,92%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
371,69
sharpe
0,82
förv.avg.
1,42%
Kinafond placerar i aktier i bolag inom olika branscher i Kina, Hongkong och Taiwan, samt i bolag som har en betydande anknytning till dessa länder. Fonden har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, …

Småbolagsfond Global 20,65 %

Småbolag Global är en koncentrerad småbolagsfond som investerar brett i småbolag över hela världen med en tonvikt mot USA. Fonden har gått upp ca 25 % sedan den startades vilket vida överstiger fondens jämförelseindex och är sedan start en av de bästa fonderna i sin morningstarkategori. 

Vad har bidragit mest till fondens avkastning det senaste kvartalet?

- Fonden har under perioden gynnats av sin stora andel amerikanska teknikbolag, vilka har återhämtat sig till sina tidigare topnivåer. Den största bidragsgivaren är också fondens största innehav Upland Software. Jag tycker det är extra kul att just Upland har bidragit med avkastning då bolaget i stor utsträckning har en affärsmodell som överensstämmer med min egen investeringstrategi. Bolaget är en förvärvare av mindre mjuvarubolag, som man lyckas både öka lönsameten och tillväxten på. Bolaget är fortfarande förhållandevis litet och inte på radarskärmen för den allmänna investeraren. 

Varför är fondens inriktning intressant att investera i över tid?

- Småbolag har ofta gått bättre än stora bolag över tid. Bland annat eftersom det är lättare att växa från en lite bas än från en stor och för att många av bolagen inte följs av analytiker och därför kan vara undervärderade. Med en global småbolagsfond har man möjlighet att vara med i de bästa småbolagen världen över och investera i framtidens storbolag innan de gjort hela resan. 

Swedbank Robur Småbolag Global

1 mån
-0,20%
3 mån
+5,18%
i år
-1,83%
1 år
+2,35%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
108,62
sharpe
0,64
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar globalt i aktier, huvudsakligen i små och medelstora företag inom olika branscher. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringsho…

Amerikafond 20,24 %

Amerikafond har en fokuserad, balanserad och långsiktig portfölj med cirka 50 innehav av små-, medelstora- och stora bolag. Blev utsedd till Årets Nordamerikafond 2018 av Fondmarknaden.se.

Vad har bidragit mest till fondens avkastning det senaste kvartalet?

- Flera bolag inom teknologisektorn har bidragit positivt till fondens avkastning under kvartalet. Två exempel är Arista Networks och Cyberark Software, som båda kom med väldigt starka kvartalsresultat. Dessutom har två bolag i fonden, Celgene och Mellanox, fått bud på sig under kvartalet, vilket gynnade avkastningen. Båda dessa bolag har efter buden sålts ut ur fonden.

Varför är fondens inriktning intressant att investera i över tid?

- Genom Amerikafonden får spararen en exponering mot både små och stora bolag på den amerikanska marknaden. Fonden investerar framförallt i bolag med strukturella medvindar och hög finansiell kvalitet.

Swedbank Robur USA

1 mån
-0,09%
3 mån
+7,11%
i år
+9,19%
1 år
+13,75%
3 år
+71,60%
5 år
+84,63%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
77,10
sharpe
1,08
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar huvudsakligen i aktier i olika bolag och branscher i USA. Upp till tio procent av fondens tillgångar kan också placeras i Kanada och Mexiko. Fonden har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bol…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan