- Från kontakter med kunder som inte är vana vid att göra aktieaffärer vet vi att många drar sig för att börja handla med aktier. Bland annat eftersom de tycker att det verkar dyrt och krångligt. 

Samtidigt anser vi att det är viktigt att ge våra kunder möjligheter att bygga upp ett eget sparande, säger Tomas Karlsson, chef för värdepappersförsäljning & support på Swedbank Group Savings.

Att sänka tröskeln för att börja spara i aktier genom att erbjuda courtagefri handel för den som har upp till 100 000 kronor i totalt sparande i Swedbank eller hos sin sparbank är förhoppningsvis ett sätt att få fler som funderar att faktiskt göra slag i saken. 

- Vi hoppas att fler ska våga ta steget att börja göra aktieaffärer och därmed upptäcka att det är enkelt, roligt, lärorikt och ett oslagbart sätt att spara långsiktigt, säger Tomas Karlsson.  

Swedbank bjuder även på mycket kunskap och inspiration för den som vill bygga upp en egen aktieportfölj. Ett sådant exempel är Fokusportföljen, en basportfölj med utvalda svenska aktier. Den uppdateras var 14:e dag, och finns tillgänglig via Aktiellt. Titta på Fokusportföljen här.


Gäller upp till 500 affärer om året….
Du som har ett totalt sparande på under 100 000 kr betalar 0 kr i courtage vid handel i internetbanken och appen. Detta gäller för som mest 500 affärer per kalenderår och för aktier i Sverige, övriga Norden och Baltikum. Du handlar även amerikanska aktier till riktigt lågt pris (från 29 kr per affär) För övriga nivåer, värdepapperstyper och marknadsplatser betalar du ordinarie courtage som du kan läsa mer om här

Läs mer om de nya förmånliga villkoren här 

Läs mer om ISK här 


*Gäller upp till 500 affärer om året. Omfattar ej handel i USA och på Spotlight.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan