Ditt namn klingar säkert bekant för många av Aktiellts läsare. Vad har du gjort tidigare?

- En del kanske känner igen mig från Nyhetsbyrån Direkt där jag var länge, både som journalist och som VD. Innan jag började på CDP jobbade jag med ansvarsfulla investeringar på Folksams kapitalförvaltning. Det var där jag började arbeta med klimatfrågor.

Kan du ge en bakgrund till CDP?

 - CDP startade i London för nästan 20 år sedan av en grupp människor som insåg att affärsvärlden måste förändras. Det var uppenbart att det fanns en verklig brist på information om hur ekonomin påverkar miljön och om riskerna med ett förändrat klimat och minskade naturresurser. Status quo var obruten tillväxt utan tanke på miljökonsekvenserna. Dessutom såg många företag och investerare helt enkelt inte klimatförändringen som en väsentlig risk för deras vinster och verksamhet.

 - Bara genom att mäta och förstå miljöpåverkan är det möjligt för investerare, företag, städer etc att vidta åtgärder för att börja bygga en verkligt hållbar ekonomi. Så föddes begreppet miljörapportering.

 - Man lyckades samla ihop 35 miljömedvetna investerare för att skriva på ett upprop till 500 företag att svara på den första CDP-enkäten. I år var det mer än 525 institutionella investerare som undertecknat uppropet som skickats till runt 5 000 företag världen över.

Vad var anledningen till att du började jobba för CDP?

 - För mig innebär arbetet på CDP att jag får vara med och driva klimatomställningen, inte bara i Sverige utan hela Europa. För att vi ska klara detta är det helt avgörande att finansbranschen tar sin del av ansvaret. Det har byggts upp enorma risker som måste hanteras, men omställningen innebär också möjligheter. Där kan CDP med sin enorma databas bidra med kunskap. 

CDP poängsätter bolag efter klimatpåverkan. Hur går poängsättningen till?

 - Den klimatranking som Swedbanks kunder nu får tillgång till görs enligt vår metod Climetrics. Varje år rapporterar tusentals bolag in i CDP:s plattform om sin klimatpåverkan, men även om risker och möjligheter och hur bolaget hanterar detta. De data som används som underlag i rankingen gäller framför allt växthusgasutsläpp, hur bolaget arbetar för att minska utsläppen och vilka produkter företaget säljer.

Vilka långsiktiga effekter tror du att klimatrankingen kommer att medföra?

 - Klimathotet är en fråga som engagerar väldigt många människor och många vill göra klimatsmarta val när det är möjligt. När det gäller sparande och placeringar har det varit svårt, för det har saknats en rating som ger en holistisk bild av ett bolags risker och möjligheter i klimatomställningen. Därför utvecklade vi Climetrics, som hjälper en att på ett enkelt sätt ta hänsyn till klimatet när man fattar placeringsbeslut.  Vi hoppas förstås att det får en bred användning, för det skickar en signal till företagen om att de måste ta klimatfrågorna på allvar om de ska kunna attrahera kapital på sikt, avslutar Torun.

Torun Reinhammar intervjuas i Utblick den 16 april.  Se mer av henne då och passa på att få en djupare kunskap om det arbete som CDP gör.


Viktig information

All information i denna artikel är sammanställd från källor som skribenten bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller skribenten kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en läsare tagit beslut eller agerat efter att ha läst artikeln. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i artikeln är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som omnämns i artikeln innan du väljer att göra en investering i sådan produkt.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan