Som Aktiellt tidigare skrivit om har den svenska fastighetsmarknaden haft en stark start på året. Centralbankernas duvaktiga budskap med förväntningar om låga räntor längre och höga transaktionsvolymer med ett ökat intresse från utländska fastighetsköpare har varit bidragande faktorer.

Kepler Cheuvreux har en positiv syn på sektorn som man bedömer har mer kvar att ge, men sänker rekommendationerna för två av fastighetsaktierna – Diös och Nyfosa.

Kepler Cheuvreux syn på Diös
Diös med huvudkontor i Östersund har en fastighetsportfölj med högre avkastning än den nordiska jämförelsegruppen. Under de senaste fem åren har Diös förbättrat överskottsgraden från 57 till 64 procent, delvis genom minskad andel vakanser. Kepler Cheuvreux väntar sig nu att en stegvis ökning i fastighetsutvecklingsprojekten ska öka avkastningspotentialen ytterligare, utan att fokus på fortsatta förbättringar inom nuvarande fastighetsbestånd för den skull går förlorat. Eftersom aktiekursen hittills i år stigit med hela 37 procent sänks dock rekommendationen för aktien från Köp till Behåll.

Kepler Cheuvreuxs syn på Nyfosa
Nyfosa är ett litet bolag med en affärsmodell som är opportunistisk och kassaflödesdriven med fokus på transaktioner. Största tillgångsslag är kontor som utgör 49 procent av portföljvärdet, följt av lager och logistikfastigheter med 38 procent och övrigt med 13 procent. Portföljen är utspridd över Sverige och två tredjedelar av portföljvärdet ligger utanför Stockholm, Göteborg och Malmö. Vd Jens Engwall, före detta Vd för Kungsleden och Hemfosa, har ett starkt track-record inom uppköp av fastigheter. Sammantaget gör detta att Kepler Cheuvreux ser Nyfosa som en bra investering. Dock sänks rekommendationen från Köp till Behåll med hänvisning till den starka aktiekursutvecklingen, 30 procent upp hittills i år.

Läs också Mer att hämta i stark fastighetssektor

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan