Bevis Nu Alpinist är en femårig placering där du följer utvecklingen i svenska OMXS30 index. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Det unika är att placeringen även har en inlåsningsfunktion vilket innebär att en uppgång på upp till 50 procent* kan låsas in.

Med Bevis Nu Alpinist klättrar du upp till en nivå och säkrar uppgången, likt en klättrande alpinist som säkrar fast sig och sedan klättrar vidare. Inlåsning sker i intervall om 5 procent från och med +5 procent till och med +50 procent. Sedan kan du klättra upp till en ny nivå till nästa avläsningstillfälle. Du kan låsa in så mycket som 50 procent* i uppgång. Så om OMXS30 index vid något av de halvårsvisa avläsningstillfällena stigit med mer än fem procent så har du en placering där du vet att du som lägst får tillbaka det belopp du placerat på återbetalningsdagen.

Exempel: Om index på andra avläsningsdagen gått upp 14 procent så blir +10 procent inlåst och återbetalningsbeloppet blir minst 10 procent plus nominellt belopp minskat med avgiften. Om index gått upp ytterligare vid senare avläsningsdagar blir det beloppet inlåst, upp till 50 procent*.

Är det så att marknaden inte stiger med fem procent under de närmaste fem åren så har du dessutom ett skydd mot nedgång ned till -40 procent*. Håller du med om att det är en ganska genial placering! Ja, men ”det måste finnas en hållhake” tänker du kanske. Egentligen inte. Men för att villkoren ska gälla så behöver du vara beredd på att behålla placeringen under hela löptiden på fem år. Du kan sälja Beviset inom fem år till marknadspris, men placeringen behöver inte vara helt följsam med index under löptidens gång. Du får inte del av bolagens utdelningar men i gengäld får du attraktiva villkor.

Låter det intressant? Läs mer i Produktblad, Slutliga villkor och Faktablad där en detaljerad beskrivning av produkten finns. Här hittar du exempelvis information om placeringens för- respektive nackdelar, kommentarer kring marknaden och graf över utvecklingen för ingående index på www.swedbank.se/struktprod

Hur går jag tillväga för att investera i Bevis Nu Alpinist?

Kontakta ditt Swedbankkontor för att boka en tid hos en placeringsrådgivare eller ring telefonbanken på 0771 22 11 22.

*Villkoren är indikativa och fastställs den 8 maj 2019. Riskbarriären kan som högst fastställas till 65 % av startkursen och inlåsningsnivåerna kan som lägst fastställas till 5 %, 10 %, 15 % i en trappa upp till 25 %. Placeringen har ett courtage på 1,5 procent på investerat belopp och en förvaltningsavgift på 1 procent per år.

Viktig information

All information i denna artikel är sammanställd från källor som skribenten bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller skribenten kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en läsare tagit beslut eller agerat efter att ha läst artikeln. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i artikeln är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som omnämns i artikeln innan du väljer att göra en investering i sådan produkt.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan