Många som ännu inte prövat drar sig för att börja handla med aktier. Ett skäl som många anger är att det verkar krångligt och dyrt. 

Med Swedbanks och sparbankernas nya prismodell för värdepapper vet man direkt vad en aktie- eller annan värdepappersaffär kommer att kosta. 

  • Vid affärer upp till 25 000 kr är avgiften 29 kr. 
  • Vid affärer mellan 25 001 – 100 000 kr är avgiften 59 kr.
  • Vid affärer över 100 000 kr är avgiften 99 kr. 

Internetbanken och appen känner automatiskt av engagemangets storlek och tar ut rätt courtage. Och eftersom det inte finns olika courtageklasser behöver man bara välja mellan att ha sina värdepapper en vanlig aktiedepå eller en aktiedepå inom ISK. 

- Genom att nu införa konkurrenskraftiga priser och ett enhetligt och lättbegripligt sätt att ta betalt förenklar vi och gör det billigare att handla med värdepapper. Vi hoppas att det ska leda till att fler vågar ta steget att börja göra aktieaffärer och upptäcka att det inte alls är svårt eller dyrt, utan tvärtom enkelt, roligt och billigt. Dessutom är det lärorikt och ett oslagbart sätt att spara långsiktigt, säger Tomas Karlsson, chef för värdepappersförsäljning & support på Swedbank Group Savings.


Läs mer om de nya förmånliga villkoren här 

Kolla in de nya priserna här

Läs mer om ISK här 


Visste du att? 
Du som har ett totalt sparande på under 100 000 kr betalar 0 kr i courtage vid handel i internetbanken och appen. Detta gäller för som mest 500 affärer per kalenderår och för aktier i Sverige, övriga Norden och Baltikum. Läs mer här Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan