Så här gick det för aktierna på rapportdagen...

 • Getinge +6,4%
 • Millicom -1,1%
 • Husqvarna +4,6% 
 • Tele2 +2,5%  
 • Volvo +2,9% 
 • Lundin Mining -2,5%
 • Bulten -3,9%
 • Catena +2%
 • Loomis 0% 
 • SSAB +3% 


...och så här röstade Aktiellts läsare

Vilken aktie går bäst på rapportdagen?

 • Getinge 14%
 • Millicom 6%
 • Husqvarna 7%
 • Lundin Mining 13%
 • Tele2 8%
 • Volvo 21%
 • Bulten 6%
 • Catena 2%
 • Loomis 5%
 • SSAB 18%


Husqvarna och SSAB är både med i Fokusportföljen och Sektorfavoriter. Detsamma gäller för Loomis. Tele2 och Volvo är med i Fokusportföljen. Läs mer om dessa och andra intressanta aktier i Fokusportföljen och bland Sektorfavoriterna.

Vill du kolla vilken rekommedation aktierna har? Gå till Rekommedationslistan


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan