Lastbilstillverkaren Volvo väntas den 24 april presentera ett starkt resultat för första kvartalet 2019. Marknadsutsikterna förväntas ha mattats till följd av lägre efterfrågan från slutkunder, och orderingången väntas avta för såväl lastbilar som för Construction Equipment. Dock väntas rörelseresultatet öka med 25 procent. Utifrån uppdaterade prognoser för 2019 anser Kepler Cheuvreux att aktien ger ett bra värde. Tillsammans med högre konkurrentmultiplar betyder det även att riktkursen höjs. Rekommendationen Köp upprepas.

Även AstraZeneca ser ut att ha ljusare tider framför sig. Sedan juli 2017, då MYSTIC-studien föll igenom, har aktien gått mycket starkt och en uppgång på 45 procent noteras sedan dess. För åren 2018-2023 ser AstraZeneca ut att kunna prestera en genomsnittlig försäljningstillväxt på 10 procent. Det ger en enorm operativ hävstång, vilket genererar en genomsnittlig vinsttillväxt per aktie på 18 procent per år. Bland annat stödjer Tagrissos FLAURA-studie, Lynparzas strålande resultat och potentialen av Imfinzis i PACIFI synen på bolagets portfölj som innehållandes synliga tillväxtområden. Med en kärna om fem nya läkemedel som borde kunna tillföra 12 miljarder dollar i försäljning kommande fem år, höjs riktkursen även här. Rekommendationen Köp upprepas.

Klädbolaget H&M har haft det kämpigt en längre tid. Den slagiga resultattrenden ser nu ut att vända, och de sju kvartalen i rad med fallande resultatrapporter väntas under andra kvartalet 2019 vändas. Bolagets positiva utveckling i jämförbar försäljning består alltjämt, vilket öppnar för en försiktigt positiv hållning till försäljningstillväxt. Även bruttomarginalen tycks vara mer motståndskraftig än tidigare väntat, och kan uppvisa en mindre förbättring under 2019 och ytterligare under 2020. Även valutajusterad lagertillväxt väntas till följd av teknikinvesteringar och avancerad dataanalys minska väsentligt, om än inte tillräckligt för att nå målnivåer på 12-14 procent. Riktkursen höjs även här, och rekommendationen Behåll upprepas.

Läs hela veckans Aktienytt genom att klicka här.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan