Vid uppdateringen av investeringsstrategin i april förblev Swedbank neutral till de olika tillgångsslagen aktier, räntor och krediter. Det vill säga ingen skillnad gjordes i tillgångsallokeringen. Däremot genomfördes en relativt stor förändring avseende ränterisk, också kallad duration.

Från att tidigare ha sett ränteallokeringen som en renodlad kassaposition i väntan på att öka andelen aktier, används nu räntedelen för att diversifiera riskerna. Det tar sig i uttryck genom att Swedbank har ökat allokeringen till långa räntor genom investeringar i obligationsfonder.

Innan månadsuppdateringen allokerades inget till långa räntor. Denna allokering har nu ökat till 15 procent. Den totala ränteallokeringen i investeringsstrategin är 40 procent.

Långa räntor är ett sätt att skydda sig från en nedgång på aktiemarknaden, då långa räntor följer börsens utveckling. Historiskt sett när börsen gått ned, har även de långa räntorna gått ned, vilket ökat värdet på obligationerna.

– Anledningen till att vi inte längre ser vår ränteposition som en kassaposition är att vi ser större risker på aktiemarknaden. Vi kan få en rekyl på aktiemarknaden då den har gått väldigt starkt hittills i år, säger Johanna Högfeldt.

Swedbank anser att den starka utvecklingen på börsen under inledningen av året till stor del beror på de mjuka signalerna från centralbankerna. Både den amerikanska centralbanken Fed och den europeiska centralbanken ECB har varit tydliga med att de inte ser lika mycket åtstramningar framför sig som tidigare.

– Det är väldigt viktigt att poängtera att vi inte gör det här för att vi tror att räntorna faller kraftigt. Tvärtemot. Vi ser risker att räntorna kan korrigeras från de här låga nivåerna. Men vi ser rent generellt att riskerna för snabbt stigande räntor på medellångsikt är lägre en tidigare med tanke på att centralbankerna har ändrat sin retorik väldigt tydligt, säger Johanna Högfeldt.

I den långsiktiga strategiska portföljen är andelen räntor också 40 procent, men med en lika fördelning mellan korta och långa räntor.

– Vi håller fortfarande en liten undervikt i långa räntor jämfört med den strategiska långsiktiga portföljvikten, avslutar Johanna Högfeldt.


Investeringsstrategin med placeringsförslag hittar du här.
Läs artikeln om uppdateringen av investeringsstrategin.
Se även Swedbanks tv-sändning Utblick

 

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan