Meteorologiskt sett är våren kommen i stora delar av landet, och ljusare tider väntar. Men i brytpunkter så kan väderomslagen vara hastiga och kraftiga.

Detta är något som Aktiellts läsare ger uttryck för. På förra Veckans fråga svarade totalt 49 procent att de kortsiktigt ser positivt på framtiden. En tredjedel (33 procent) svarade att de inte tror på en nedåtrekyl på börsen före påsk. De tror istället att börsen fortsätter upp med mellan 0 och 5 procent.

Ytterligare 11 procent av läsarna ser än mer ljust på den närmsta tiden och tror på en fortsatt börsuppgång på mellan 5 och 10 procent. Slutligen finns hos 5 procent av läsarna en stark optimism: denna grupp tror på ett börsrally på över 10 procents uppgång. 

På andra sidan står då en knapp majoritet (51 procent) med en i varierande grad pessimistisk syn på veckorna upp till påskfirandet. De flesta (32 procent) är säkra på en seg börsutveckling och förutspår nedgångar på mellan 0 och 5 procent. Därtill tror 12 procent på en sättning på börsen, någonstans i spannet mellan 5 och 10 procents nedgång. En läsarskara om 7 procent är i sin tur än mörkare i sin syn: de tror på rejäla nedgångar som överstiger 10 procent.

Förra Veckans fråga löd: Tror du det kommer en rekyl på börsen före påsk?

Så här ser svarsfördelningen bland Aktiellts läsare ut:

  • 33 procent: Nej, börsen fortsätter upp 0-5%.
  • 11 procent: Nej, börsen fortsätter upp 5-10%.
  • 5 procent: Nej, det blir rally. Börsen går upp mer än 10%.
  • 32 procent: Ja, det blir segt framöver. Ned 0-5%.
  • 12 procent: Ja, det kommer en sättning med 5-10%.
  • 7 procent: Ja, det blir en rejäl nedgång med mer än 10%.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan