Det är alltid svårt att sätta ett värde på exceptionellt stora diamanter. Men det nya fyndet beskrivs som nära smyckeskvalitet, vilket gör att priset sannolikt inte blir lika högt som för de tidigare exceptionellt stora och högkvalitativa diamanterna Constellation och Lesedi La Rona, som också hittats i Karowe-gruvan. 

Dessa betalades med 50 000-80 000 dollar per karat, eller 53 respektive 63 miljoner dollar. Men om man antar att stenen kan säljas för 5 000-10 000 dollar per karat är den värd 9-18 miljoner dollar. 

- Man ska vara medveten om att det här bara är en grov uppskattning. Men det är mycket bra att Lucaras gruvutrustning har visat sig kunna hantera och utvinna en så här stor diamant utan att den går sönder, och att gruvan fortsätter att producera exceptionellt stora stenar, säger Ola Södermark, aktieanalytiker på Kepler Cheuvreux.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan