Inför stundande högtid levererar Utblick flera godsaker. Aktiestrateg Mattias Isakson och investeringsstrateg Johannes Bjerner går igenom vad de tar med sig från förra veckan och vad som väntar framöver.

Ett särskilt fokus blir det givetvis på den begynnande rapportsäsongen, när exempelvis Sandvik, Ericsson och Svenska Handelsbanken kommer med sina rapporter. Hur ser egentligen förväntningarna ut efter det första kvartalet? Vad säger de rapporter som vi redan kunnat ta del av?

Utblick gästas även av Torun Reinhammar från CDP. Swedbank har inlett ett samarbete med CDP som rankar bolag efter deras klimatpåverkan. Torun Reidhammar förklarar därför hur datainsamlingen går till, vilka kriterier som används i rankingen och hur informationen kan användas för att rikta sina investeringar mot mer hållbara bolag och fonder.

Se Utblick genom att klicka på spelaren ovan.

Läs även en intervju med Torun Reinhammar från CDP genom att klicka här.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i videosändningen är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller personerna som uttalar sig i sändningen kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en tittare tagit beslut eller agerat efter att ha sett sändningen. Åsikterna är personernas egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i sändningen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av ytterligare information; såsom marknadsinformation, analyser, nyheter, marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som eventuellt omnämns i sändningen innan du väljer att göra en investering.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan