Estimaten hade kommit ner lite för mycket

I Sverige har nu drygt två tredjedelar av marknadsvärdet rapporterat. Med den starka inledningen på året fanns det en risk för besvikelser. Generellt sett har dock siffrorna varit bra samtidigt som kommentarerna om framtiden i kombination med ordersiffror varit stödjande. Det är endast ett fåtal bolag som har fått se sina aktiekurser falla markant i samband med rapporterna. Däremot har bolag, såsom Atlas Copco och Sandvik, fått fortsatt stöd trots deras starka utveckling i år. Av de större bolagen har knappt hälften rapporterat starkare än väntade vinster. Den andra hälften är jämnt fördelade mellan sämre resultat och vinster i linje med förväntningarna. Merparten av verkstadsbolagen har uppvisat starka ordersiffror i kombination med hyfsat optimistiska kommentarer om framtiden.

Sammantaget har detta inneburit att vinstförväntningarna för 2019 har justerats upp drygt en procent för Sverige.

Estimaten för USA och Europa har också justerats upp men inte lika mycket som i Sverige. Denna trend är den motsatta till den som blev resultatet efter den förra rapportsäsongen, då förväntningarna justerades ned i samtliga regioner.


Bättre än väntat också i USA
Efter att knappt hälften av S&P 500 bolagen har lämnat rapport, har cirka 77 procent av dem överträffat de officiella vinstförväntningarna, i genomsnitt med 5,3 procent. Båda siffrorna är bättre än ett femårsgenomsnitt. 59 procent (i linje med femårsgenomsnittet) av bolagen har rapporterat försäljning över förväntningarna, i genomsnitt med 0,3 procent (lite under femårsgenomsnittet). Analytikernas sammanlagda vinstprognoser för S&P 500 för det första kvartalet, jämfört med motsvarande period i fjol, har därför ökat till minus 2,3 procent från minus 4 procent innan rapportperioden inleddes.

Förväntad försäljningstillväxt för kvartalet är 5,1 procent, också det upp något under veckan som gick. 

Bättre än väntade siffror från ett flertal ledande bolag inom IT och internet, Amazon och Microsoft däribland, bidrog mest till höjda estimat för S&P under veckan. Kursreaktionerna på rapporterna så här långt är i linje med vad vi har sett under den senaste femårsperioden, både för bolag som överträffar och sådana som missar estimaten. 

Under veckan som kommer lämnar 164 S&P 500 bolag sina rapporter.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan