Ratingföretaget Lipper delar varje år ut priser till de bästa fonderna i över 20 länder runt om i världen. Lipper ägs av Thomson Reuters, en av världens största internationella nyhetsbyråer. The Lipper Fund Awards uppmärksammar de fonder som visat genomgående stark riskjusterad avkastning i förhållande till likartade fonder under en tre, fem och tio-årsperiod.

Swedbank Robur Fastighet får utmärkelsen bästa fond inom kategorin Equity Sector Real Estate Global, både över fem och tio år. Ny Teknik får utmärkelsen bästa fond inom kategorin Equity Nordic för samtliga perioder, det vill säga tre, fem och tio år. Mixfond Pension får utmärkelsen över fem år i kategorin Mixed Asset Sek Balanced.

- Ny Tekniks goda avkastning över tre, fem och tio år visar på den gynnsamma jordmån som finns i Norden för investeringar i unga, innovativa företag. Det finns ett antal nordiska företag som är världsledande eller har en mycket stark position inom sina nischer och som bara är i början på sin tillväxtbana, säger Johan Söderström, en av förvaltarna av Ny Teknik.

- Det är fantastiskt roligt att få denna utmärkelse både för fem år och för tio år. Utmärkelsen är ett kvitto på att investeringsprocessen, som är långsiktig, har fungerat väl över tid. Jag vill även passa på att tacka befintliga fondandelsägare för visat förtroende, säger Fredrik Mattsson, förvaltare av Swedbank Robur Fastighet.


Swedbank Robur Ny Teknik

i år
+17,93%
3 år
+64,21%
5 år
+252,05%
rating
hållbarhet
förv.avg.
1,25%

Swedbank Robur Mixfond Pension

i år
+13,89%
3 år
+20,05%
5 år
+44,69%
rating
förv.avg.
0,42%

Swedbank Robur Fastighet

i år
+38,57%
3 år
+57,27%
5 år
+133,04%
rating
hållbarhet
förv.avg.
1,25%

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan