Marknaden för logistikfastigheter belägna i städer och viktiga logistiknav fortsätter att vara stark. Särskilt e-handelstrenden driver efterfrågan på logistikfastigheter. Den svaga svenska kronan har dessutom gjort att utländska köpare i år har gett sig in i kampen om attraktiva svenska logistikfastigheter, vilket lett till högre priser. Och aktiekurserna har rusat i höjden. 

Sagax är bäst i klassen – men aktien är för dyr…
Sagax är ett mycket starkt bolag, specialiserat på fastigheter inom logistik och lätt industri. Sagax direktavkastning från sina fastigheter är den högsta i sektorn, 7,1 procent. Det leder till mycket starka kassaflöden, vilket ökar tillväxten av nettotillgångarna (NAV) och möjliggör värdeskapande förvärv, vilket gjort att Sagax vuxit kraftigt i många år. Med långa kontrakt (sju år på genomsnittet) är vakansrisken också mycket låg. 

Aktier har under mycket lång tid handlats med en premie. Men koncernens höga genomsnittliga årliga avkastning (CAGR), den överlägsen förvaltning och de starka kassaflödena är redan inbakade i kursen. Sagax aktie var som mest upp närmare 40 procent i år och även om den backat tillbaka något är den fortfarande för dyr. Kepler Cheuvreux höjer riktkursen till 155 kronor per aktie, men upprepar rekommendationen Minska


… och detsamma gäller Catena

Efter ett antal strukturaffärer är Catena ett av Sverige största logistikfastighetsföretag. Direktavkastning från fastigheterna på 6,4 procent går inte heller av för hackor. Det är den tredje högsta i fastighetssektorn, efter Sagax och NP3. 

Men trots att Kepler Cheuvreux räknar med fortsatt stigande intäkter från fastighetsförvaltning och högre fastighetsvärden är rekommendationen densamma som för Sagax: Minska. Anledningen är även här den alltför höga värderingen av aktien.

Riktkursen är 237 kronor. 

Läs även: Mer att hämta i stark fastighetssektor och Dags för andhämtning i Diös och Nyfosa

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan