Tillväxtmarknader på längre sikt

Tillväxtländer kännetecknas bland annat av högre tillväxt än utvecklade länder, vilket ger möjlighet för en bra utveckling för regionens aktiemarknad på sikt (allt annat lika). Tillväxtländer har haft en betydligt högre tillväxt än utvecklade ekonomier, en skillnad som förväntas öka de kommande åren. 

Att investera i tillväxtmarknader betyder i praktiken att du placerar till 70 procent i Asien, där Kina utgör runt 32 procent, följt av Sydkorea, Taiwan och Indien med marknadsvikter mellan 8 och 14 procent. De största sektorerna är Finans, IT och Konsumentvaror som utgör mer än 50 procent av aktiemarknaden. 

Samtidigt som vi kan förvänta oss högre avkastning i tillväxtmarknader än resten av världen är också risken högre. Det finns skäl att anta att tillväxtmarkanders högre förväntade avkastning till stor del förklaras av att högre risktagande, men oavsett bör en aktieportfölj för pensionssparande ha en exponering mot regionen eftersom risktagande oftast betalar sig över tiden. 

Tillväxtmarknader småbolag

Det finns flera sätt att investera i tillväxtmarknader och en möjlighet är att investera i småbolag. Genom att investera i mindre bolag finns möjlighet att investera i undervärderade bolag som färre analytiker följer, möjlighet till uppköp, stor tillväxtpotential och inom en region med stora möjligheter.   

Småbolag inom regionen har en större exponering mot den inhemska efterfrågan och kan dra nytta av den höga tillväxten. Samtidigt har småbolagsindex en bredare länderexponering och mer likaviktad sektorfördelning där Taiwan och Sydkorea samt IT och konsumentsektorn (sällanköpsvaror) är de största vikterna i index. 

Swedbank Robur Emerging Markets

I februari startades fonden Swedbank Robur Emerging Markets Small Cap som investerar i småbolag inom tillväxtmarknader. Att välja en aktivt förvaltad fond ger möjlighet till bra avkastning. Eftersom tillväxtmarknaders småbolagsindex innehåller över 1500 bolag, finns en stor möjlighet till aktiv förvaltning. 

Med Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets får du tillgång till en portfölj med noga utvalda småbolag inom tillväxtmarknader. Exempel på intressanta bolag som fonden kommer att investera i kan vara investmentbolag där en grundarfamilj är huvudägare, konsumentbolag i snabbväxande länder eller bostadsutvecklare i länder med omogna bostadsmarknader.

Mer om Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan