Läs mer om vad som hänt på börsen i veckan och de senaste aktierekommendationerna i veckans Aktienytt. 

Läs mer om Fabege och fastighetssektorn här 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan