Fortsatt positiv överraskningspotential på Tillväxtmarknader
Föregående veckas inköpschefsindex (PMI) för tillverkningsindustrin under mars kom att bekräfta den bild vi har sett under en period med en tydlig konjunkturavmattning, främst synlig i Europa.

Men samtidigt som europeisk ekonomisk aktivitet fortsatte att utvecklas svagt har flera av de större tillväxtmarknadsländerna, framförallt Kina, överträffat förväntansbilden.

Jämfört med situationen för ett år sedan är utvecklingen i tillväxtmarknadsområdet också förhållandevis stabil. Såväl kinesisk tillverknings- som servicesektor ligger nu på rätt sida av 50 – gränsen för expansion – och det innebär ett lyft framförallt för kinesisk tillverkning som under tre månader dessförinnan legat under den här gränsen.

Kinesisk ekonomi förbättras
Det är huvudsakligen kinesisk inhemsk produktion som överraskar positivt medan exporten visserligen förbättrats märkbart men fortfarande befinner sig under 50 i spåren av omdirigerad handel under handelsdispyten.

Månadsdata av den här typen är volatil, inte minst kring det kinesiska nyåret, och även om den nu ser ut att ha stabiliserats tror vi att de aggressiva kinesiska finans- och penningpolitiska stimulanserna kommer att fortsätta.

Vi förväntar oss att merparten av effekten av detta kommer med fördröjning och kan ge fortsatt stöd åt såväl kinesisk ekonomi som kinesisk aktiemarknad, där den senare haft en mycket stark utveckling och är den bästa aktiemarknaden hittills i år.

Även om PMI för en del andra större tillväxtmarknadsländer fortfarande indikerar viss avmattning ser vi utvecklingen i Kina som positiv för hela tillväxtmarknadsområdet. Vi väljer att fortsatt övervikta regionen.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan