I årsrapporten Ansvarsfulla Investeringar 2018 finns information om hur Swedbank Robur arbetar med hållbarhet och ägarstyrning. Fokus har bland annat varit på att hållbarhet ska genomsyra våra fondprodukter oavsett förvaltningsmetod. Swedbank Robur har också under året uppdaterat Policyn för ansvarsfulla investeringar. Antalet fonder som investerade i bolag som målinriktat arbetar med miljö och klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik har ökat. 

Swedbank Robur är långsiktiga och deltar i valberedningar, röstar på bolagsstämmor och har en kontinuerlig dialog med styrelse och ledning i bolagen våra fonder investerar i. Allt för att utöva ett ansvarsfullt ägande i dessa bolag. 

Läs mer om Swedbank Roburs arbete med hållbarhet och ägarstyrning i rapporten Ansvarsfulla Investeringar 2018.

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan