I årsrapporten Ansvarsfulla Investeringar 2018 finns information om hur Swedbank Robur arbetar med hållbarhet och ägarstyrning. Fokus har bland annat varit på att hållbarhet ska genomsyra våra fondprodukter oavsett förvaltningsmetod. Swedbank Robur har också under året uppdaterat Policyn för ansvarsfulla investeringar. Antalet fonder som investerade i bolag som målinriktat arbetar med miljö och klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik har ökat. 

Swedbank Robur är långsiktiga och deltar i valberedningar, röstar på bolagsstämmor och har en kontinuerlig dialog med styrelse och ledning i bolagen våra fonder investerar i. Allt för att utöva ett ansvarsfullt ägande i dessa bolag. 

Läs mer om Swedbank Roburs arbete med hållbarhet och ägarstyrning i rapporten Ansvarsfulla Investeringar 2018.

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. På grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används, så kan pengar som placeras i fonden både minska och öka kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se