Vad skiljer Exportfonden från en bred Sverigefond?

Exportfonden är ett mer ”kryddstarkt” alternativ till bredare Sverigefonder. Detta för att den har en relativt koncentrerad portfölj med 30-40 innehav och en huvudinriktning mot mer konjunkturkänsliga och tillväxtinriktade bolag. Sektorerna bank, fastighet, teleoperatörer och handel ingår inte alls.

Vilka favoriter har du bland bolagen i portföljen och varför?

I den mer cykliska delen av portföljen har Atlas Copco länge varit den riktiga verkstadsstjärnan med sin välskötta verksamhet och höga lönsamhet. Bland de mer defensiva innehaven kan nämna AAK. Bolaget tillverkar vegetabiliska specialfetter och har länge varit ett starkt kort med sin stabila organiska tillväxt och höga förvärvsaktivitet. Ett annat bolag som numera väger tungt i fonden är Husqvarna som metodiskt effektiviserar och alltmer fokuserar på sina premiumprodukter såsom de framgångsrika robotgräsklipparna. Detta skapar möjlighet för en fin framtida lönsamhetsutveckling.  

Varför är svenska exportbolag ett intressant tema att investera i?

Svenska exportbolag är i världsklass vad gäller innovation och har alltid varit duktig på att anpassa sig till nya omvärldsförhållanden. Oavsett vilken sektor man verkar i ligger man idag långt framme i den tekniska utvecklingen. Det bådar gott även för framtiden!

Swedbank Robur Exportfond

1 mån
+6,91%
3 mån
+4,10%
i år
-6,12%
1 år
+9,67%
3 år
+14,19%
5 år
+41,46%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
148,63
sharpe
0,33
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar huvudsakligen i aktier i svenska exportinriktade bolag inom olika branscher. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan