Fondbolagens förening har undersökt hur viktigt hållbarhet är när svenskar väljer fonder i pensionssystemet eller för sitt privata sparande. Resultaten visar att 33 procent av spararna har en fond som valts för att den har en hållbar inriktning. Undersökningen visar också att främsta skälet att välja en hållbar fond är att undvika en viss typ av bolag och branscher.

Betydligt fler kvinnor (42 procent) än män (25 procent) har valt en fond med hållbar inriktning. Intresset för hållbart fondsparande ökar dock både bland män och kvinnor. När Fondbolagens förening genomförda samma undersökning förra året svarade 24 procent att de hade valt en fond med hållbar inriktning. I fjol uppgav 20 procent av männen och 29 procent av kvinnorna att de valt sina fonder för att de har en hållbar inriktning. 

När Aktiellts läsare svarade på frågan om de sparade hållbart var det exakt lika stor andel, 33 procent, som svarade att de helt eller delvis sparade hållbart. Ytterligare 18 procent har funderat på att börja spara hållbart. 


Så här svarade Aktiellts läsare på förra Veckans fråga
En ny undersökning visar att 502 miljarder dollar placerats hållbart (impact investing). Sparar du hållbart?

  • Ja, helt och hållet 4%
  • Ja, delvis 29%
  • Nej, men jag har funderat på det 18%
  • Nej, hur gör man det? 24%
  • Nej, det har jag inte tänkt på 25%


Läs mer om hållbara fonder här

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan