En annan intressant aktie är medicinteknikbolaget Elekta, som rapporterade en ökad orderingång på hela 32 procent i det brutna räkenskapsåret för 2019/2020 första kvartal. Det är en av bolagets hittills största enskilda affärer, med Genesis Care som slår igenom. Men även med denna order borträknad fortsätter det revolutionerande Unity-systemet, som kombinerar strålterapi med magnetröntgen, att skörda framgångar. 

Läs om flera aktuella Aktietips- och nyheter i veckans Aktienytt.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan