Aktiellts läsare tillfrågades under förra veckan vilket av de orosmoln som tornar upp sig de tycker utgör störst risk för höstbörsen, och resultatet är entydigt. 

En förvärring av handelskonflikten mellan USA och Kina betraktas som den överlägset största risken, med hela 40 procent av rösterna. Slutet på förra veckan präglades av ytterligare upptrappad retorik från representanter för de båda länderna, så att läsarkollektivet räds vad detta kan leda till är kanske inte överraskande.  

”En Trump-tweet för mycket”, samt en kraftig kronförstärkning anses vara de näst största riskerna, med 12 procent av rösterna var. Risken för vad en ”no-deal Brexit” kan orsaka betraktas som ganska allvarlig, med 9 procent. Sämre konjunktur i Sverige, en krasch på obligationsmarknaden, samt recession i USA ses som jämnstora men relativt begränsade risker, med 7 procent röster var. 

Det som Aktiellts läsare är minst rädda för är en krasch på någon tillväxtmarknad, som bara 5 procent av de tillfrågade angav som den största risken för börsen i höst. 

Summeras omröstningen är det alltså de politiska spänningarna mellan USA och Kina som Aktiellts läsare är mest oroliga över. Handelskonflikten mellan de båda länderna är ett av ämnena som berörs i veckans Utblick, vilket du kan titta på här. 


Så här svarade läsarna på förra veckans fråga:

Vilken är största risken för börsen i höst?

  • En eskalerande handelskonflikt mellan USA och Kina. 40%
  • En krasch på någon tillväxtmarknad. 5%
  • En recession i USA. 7%
  • En "no-deal" Brexit. 9%
  • En kraftig kronförstärkning. 12%
  • En krasch på obligationsmarknaden. 7%
  • Sämre konjunktur i Sverige. 7%
  • En Trump-tweet för mycket. 12%


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan