Som förvaltare har du utvecklat och implementerat lite nya strategier i fonden. Du har minskat antalet aktier i fonden, varför?


Nja, kanske inte så mycket nya strategier, utan mer tydliggöra 12 sektorer eller teman som jag kommer att fokusera på vad gäller de bolag som fonden äger men också när jag letar nya investeringar. Dessa tolv ”nya” sektorer är delar av ekonomin där jag ser möjlighet till strukturell tillväxt över lång tid framöver, exempelvis vad gäller digitaliseringstrender, demografi och hälsovård. I samband med detta så minskade jag antalet bolag i fonden och sålde bland annat ut fondens två oljebolag, vilket innebär att fonden idag är fossilfri.

Vilka sektorer/branscher tycker du är mest intressanta?


Det finns flera, men om jag ska lyfta fram en trend som jag tror mycket på så är det digitaliseringstrenden inom banksektorn, både vad gäller företag likt PayPal som tillhandahåller digitala betalningslösningar eller mjukvarubolag som Jack Henry och Q2 Holdings som är strukturella vinnare på den generella digitaliseringstrenden bland banker. Här har fonden varit lyckosam i sina investeringar hittills.

Hur väljer du bolag inom respektive sektor?


Förutom att jag vill hitta en strukturell tillväxttes i varje investering så ska bolaget också vara välskött rent operationellt med god lönsamhet och låg skuldsättning.  Andra faktorer som är av stor vikt är bolagets ledning och vilket hållbarhetsarbete som bedrivs. Alla dessa saker kombinerat innebär i många fall att värderingen är högre än marknaden i genomsnitt. Jag tror ändå att detta betalar sig på lång sikt. Välskötta bolag fortsätter ofta att vara välskötta.

Hur ser du på marknadens utveckling senaste tiden?


Det har varit en stökig period drivet av handelskrig, geopolitik och konjunkturoro. Samtidigt kan man vända på resonemanget och hävda att den amerikanska marknaden trots alla dessa faktorer har klarat sig väldigt bra. Fonden har haft en väldigt god utveckling i år. Det är också så att många bolag, framförallt de med stor inhemsk exponering fortfarande mår och går väldigt bra.

Swedbank Robur USA

1 mån
-0,09%
3 mån
+7,11%
i år
+9,19%
1 år
+13,75%
3 år
+71,60%
5 år
+84,63%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
77,10
sharpe
1,08
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar huvudsakligen i aktier i olika bolag och branscher i USA. Upp till tio procent av fondens tillgångar kan också placeras i Kanada och Mexiko. Fonden har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bol…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan