Efter att knappt 80 procent av S&P 500 bolagen har lämnat siffror för det andra kvartalet, har mönstret från de senaste kvartalen upprepat sig. En stor andel, 76 procent av bolagen som har rapporterat, har slagit analytikernas vinstförväntningar, i genomsnitt med 6 procent. Båda siffrorna är högre än ett fem års genomsnitt. IT sektorn står ut som den, efter energi, där rapporterna har överträffat förväntningarna inför rapportsäsongen med störst marginal, men tillhör ändå de sektorer där vinsterna har minskat mest på årsbasis. 59 procent av de rapporterande bolagen har överträffat förväntad försäljning, i genomsnitt med 1 procent, den första siffran är i linje med 5 års historiken, den senare lite bättre. Allt enligt data från Factset.

Om vi inkluderar prognoserna för de 23 procent av bolagen som ännu inte har rapporterat har vinstförväntningarna för det andra kvartalet, sedan rapportperioden inleddes, förbättrats från –2,7 procent till –1 procent, jämfört med motsvarande period förra året. 

Boeing bidrar mest till vinstnedgången, efter stora reservationer relaterat till flygplansmodellen 737Max. Tar vi bort Boeing från sammanställningen, hamnar vinstestimaten för kvartal 2 på +0,5 procent. Förväntad försäljningsökning för det andra kvartalet är 4,1 procent, från motsvarande kvartal ifjol.

Trots starka rapporter, är bolagen lite försiktiga inför det tredje kvartalet, men rätt mycket i linje med vad vi brukar se under inledningen av ett kvartal. Av de företag som har ändrat guidningen för innevarande kvartal, har drygt 70 procent reviderat ner vinstestimaten. Konsensusförväntningarna är därför att vinsterna under det tredje kvartalet minskar med drygt 2 procent, för att sedan under det fjärde kvartalet öka med knappt 5 procent, allt jämfört med motsvarande period ifjol. Det utmynnar i cirka två procent förväntad vinsttillväxt för helåret 2019.

Skillnaden i vinst- och försäljningstillväxt under kvartalet varierar kraftigt mellan bolag med hög andel internationell avsättning och sådana där den inhemska försäljningen dominerar. Det överraskar knappast. Det är tydligt att handelsbråk, avtagande internationell konjunktur, samt en stark dollar, tynger exportbolagen. De senaste dagarnas utspel på handelsområdet har inte förbättrat bolagens transparens och förmåga att ställa prognoser framöver.

Vi är, sedan vår majstrategi, överviktade USA i en global aktieportfölj. Den amerikanska marknaden har ett stort inslag av bolag där inhemsk försäljning dominerar, det bidrar till, relativt andra regioner, goda vinstutsikter, och till vår relativt positiva syn på amerikanska aktier.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan