De senaste dagarna har det varit turbulent på marknaderna och även om den grundläggande riskbilden är oförändrad har utvecklingen gått åt fel håll. I fokus ligger åter igen handelskonflikten mellan USA och Kina, där Donald Trump i slutet av förra veckan överraskade marknaden med att avisera en 10-procentig höjning av handelstullar på kinesiska varor motsvarande 300 miljarder dollar. Dessa är tänkt att tas i bruk från och med den 1 september. 

Till skillnad från tidigare har Kina svarat snabbt på detta utspel och det förekommer uppgifter om att statliga bolag uppmanats att frysa inköp av amerikanska jordbruksprodukter. Ännu mer noterbart är att den kinesiska valutan försvagats rejält mot den amerikanska dollarn och det spekuleras i att den kinesiska centralbanken börjat devalvera renminbin i ett led att kompensera för de höjda tullarna. Marknadsaktörer har i samband med detta dragit öronen åt sig då handelskonflikten nu riskerar att vidgas till ett valutakrig. Noterbart är även att Trump, enligt Washington Post, gick mot alla sina rådgivare och eskalerade konflikten på mer eller mindre eget bevåg. 

- Vi anser, ur ett flertal perspektiv, att det är naturligt att marknaderna flyr risk i detta skede. Kina har devalverat sin valuta tidigare, bland annat 2015, och i samband med detta föll globala börser med omkring 10 procent under en kort period. En devalvering underlättar för kinesiska exportbolag men verkar negativt för deras skuldfinansiering i amerikanska dollar, så i det korta perspektivet är detta i så fall en kostsam strategi. Officiella kanaler i Kina har dock dementerat att en devalvering förekommer och även att inköp av amerikanska jordbruksprodukter aktivt stoppats, säger Mattias Isakson, aktiestrateg

- I tillägg till detta består oron i huvudsak av en konjunkturbild som momentummässigt försvagas, rådande geopolitisk konflikt mellan Sydkorea/Japan, USA/Iran samt en möjlig avtalslös Brexit. Med det sagt skall vi komma ihåg att investerare och analytiker tagit höjd för mycket av denna oro under en längre period och vinstförväntningarna har justerats ned en hel del den senaste tiden. Värderingsmässigt handlas Stockholmsbörsen strax under snittet för de senaste tio åren och vi har vid det här laget fått vänja oss vid att nyhetsflödet kring handelskonflikten kan vända snabbt, fortsätter Mattias Isakson

Hur skall man som investerare då tänka eller agera i rådande marknadsklimat? 

En mycket komplicerad omvärldsbild har just blivit ännu mer oförutsägbar.  Även om det finns värden i aktiemarknaderna vet vi att dessa typer av konflikter tenderar dra ut på tiden och kan påverka marknaderna rejält i det korta perspektivet. Vi skall även komma ihåg att de amerikanska börserna bara för några dagar sedan handlades till rekordnivåer trots all denna oro, säger Robert Oldstrand, marknadsstrateg.

Bakomliggande till detta är sannolikt förväntningar om fortsatta stimulanser i form av låga centralbanksräntor. Noterbart är även den stora mängden räntepapper med negativ ränta, där till exempel Tysklands hela räntekurva upp till 30 år är negativ. Detta innebär att det är minst sagt komplicerat att söka skydd för fortsatta aktienedgångar i räntemarknaden, fortsätter Robert Oldstrand.

- Avslutningsvis vet vi att Donald Trump tittar på börsen och det kan mycket väl plötsligt komma positiva utspel som får oron att bedarra. De amerikanska börserna har trots allt, efter tidigare tullutspel, klättrat vidare mot nya rekordnivåer, avslutar Mattias Isakson.

Swedbank har för närvarande en neutral aktieallokering i investeringsstrategin.


Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan