Veckans Utblick inleds med en summering av sommarmånaderna, där investeringsstrateg Johanna Högfeldt och aktiestrateg Mattias Isakson beskriver rapportsäsongen som förhållandevis god. Handelsspänningar och oro för konjunkturen skapar turbulens på marknaderna, men investerare bedöms ha anledning att visa tillförsikt. Strategerna förklarar ökningen av aktievikten i månadens Investeringsstrategi, där låga räntor under lång tid framöver och en i grunden fortsatt positiv syn på världsekonomin är viktiga faktorer.  

Se Utblick genom att klicka på spelaren ovan. 

Läs hela Investeringsstrategin för augusti.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i videosändningen är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller personerna som uttalar sig i sändningen kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en tittare tagit beslut eller agerat efter att ha sett sändningen. Åsikterna är personernas egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i sändningen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av ytterligare information; såsom marknadsinformation, analyser, nyheter, marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som eventuellt omnämns i sändningen innan du väljer att göra en investering.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan