Trots lugnare rapportsäsong har börsveckan varit händelserik. Bud har lagts på klädföretaget KappAhl, den amerikanska centralbanken Federal Reserve har sänkt styrräntan, och den amerikanska presidenten Donald Trump har meddelat ökade tullar mot Kina. 

På bolagssidan hade Skogsindustribolaget SCA ett något sämre rörelseresultat (EBITDA) för det andra kvartalet än väntat, på grund av svag utveckling inom affärsområdet Papper. Lönsamheten inom Skog och Massa slog å andra sidan förväntningarna, och utbyggnaden av massafabriken Östrand fortgår enligt plan. Vidare har företaget påbörjat en översyn av sin skogsvärdering, då transaktionspriserna för skogsmark på sistone varit betydligt högre än SCA:s bokförda värden. Den positiva synen på företaget består därmed. 

I den svensk-schweiziska verkstadskoncernen ABB händer det mycket. Bolaget visade i det andra kvartalet föga förvånande en minskning för affärsområdet Automation. Avyttringen av området Power Grids fortgår, och bolaget är dessutom i färd med omfattande reformer av företagsstruktur, ledningsprocesser, kostnadsstrukturer och affärsportföljer. De många pågående händelserna gör läget svårbedömt för många, men det bedöms finnas ett bra underliggande värde i ABB för den tålmodige investeraren.   

Läs om detta och mycket mer i veckans Aktienytt. 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan