20 bolag kvalar i dagsläget in som Kursraketer: aktier från Swedbanks rekommendationslista som stigit över 20 procent de senaste tre månaderna. Här är de fem som gått allra bäst: 


Lundin Gold: + 70,4 procent

Den som ägt Lundin Gold sedan i våras har vunnit guld i flera avseenden. Kursen har stigit med hela 70 procent på tre månader, vilket gör gruvaktien till ohotad etta bland kursraketerna. Företaget har gynnats av ett stigande guldpris på grund av ökade geopolitiska spänningar i omvärlden. Verksamheten utgörs av den stora guldgruvan Fruta del Norte i Ecuador, som ännu är under utveckling men väntas börja kommersiell produktion nästa år. I nuläget befinner sig aktien i linje med Kepler Cheuvreux riktkurs, och rekommendationen är Behåll. 

Läs mer om Lundin Gold: Attraktiv guldexponering till ett rimligt pris.


Avance Gas + 46,9 procent

Det norska rederiet Avance Gas har haft god utveckling de senaste månaderna. Med en kurs som var ned något vid årsskiftet tog aktien igen rejält under andra kvartalet, och har tagit ytterligare en spurt uppåt under augusti. Företaget äger en flotta på 14 VLGC-fartyg (Very Large Gas Carriers) som fraktar gasol (LPG), och gör nu vinst efter tolv kvartal med nettoförluster. Kepler Cheuvreux bedömer att det finns uppsida i guidningen för det tredje kvartalet till följd av högre fraktpriser, och att Avance Gas därför har ännu mer att ge. Var dock medveten om att denna aktie, likt många i rederibranschen, är en högriskinvestering. 

Läs mer om Avance Gas: Starka kassaflöden. 


Outotec + 46,3 procent

En aktie som stigit nästan like mycket som de norska sjöfararnas är det finländska Outotec. Bolaget är teknisk leverantör åt gruvsektorn. Aktien hade svag utveckling under början av året, men kom tillbaka med råge under sommaren. Bolaget vann två stycken miljardorder under det andra kvartalet, och den planerade sammanslagningen med Metso togs väl emot av marknaden. Kepler Cheuvreux ser fortsatt förbättrad efterfrågan på gruvmarknaderna framöver, och rekommenderar Köp. 

Läs mer om Outotec: Projekt på 390 MEUR driver försäljningen. 


Corem Property Group + 41,1 procent

Fastighetsbolaget Corems aktiekurs har stigit i stadig takt hela året, men gick särskilt bra under sommaren. Företaget är fokuserat på logistikfastigheter, vilka är hett eftertraktade på grund av den växande e-handelstrenden. Corem kunde bland annat i juni sälja en fastighetsportfölj till det amerikanska private-equity bolaget Blackstone för 4,2 miljarder kronor, 18 procent över bokfört värde. 

Läs mer om Corem Property Group: Bästa valet inom logistik. 


Besqab + 40,5 procent

Byggbolaget Besqab hade en bra sommar. Vinterns och vårens knackiga kursutveckling förbyttes till mycket snabb värdestegring från början av juni, och aktien är upp 40 procent sedan dess. Besqab är ett mindre byggbolag som utvecklar villor och bostadsrätter i Stockholm och Uppsala. Överutbudet på marknaden, som rått sedan nedgången började år 2017, bedöms nu börja minska. Kepler Cheuvreux anser dock att potentialen för ytterligare uppsida är begränsad, och rekommenderar Behåll.  

Läs mer om Besqab: Förbättrad marknad. 


Du vet väl att? 

Sidan Inspiration låter dig sortera aktier utefter ett stort antal kriterier. Se dem här. 

Se hela listan på Kursraketer genom att klicka här. 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan