Swedbanks Bull & Bear certifikat handlas på samma sätt som aktier och följer kursförändringar i en underliggande tillgång. Det kan vara aktier, råvaror, valutor och börsindex. Poängen med certifikaten är att kursförändringen förstärks med en hävstång. 

- Certifikaten ökar möjligheterna till hög avkastning, men innebär också en högre risk, vilket gör att är certifikaten passar aktiva placerare med kort placeringshorisont och förmåga att bära den höga risk denna handel innebär, säger Alexander Alkhafagi, sales and marketing, Investeringsprodukter på Swedbank Group Savings.

Ett exempel: 

Bull OMXS30 x3 har en hävstång på tre gånger utvecklingen. Det innebär att när OMXS30 stiger med en procent, stiger Bull x3-certifikatet i värde med tre procent. Stiger OMXS30 med två procent, blir värdestegringen sex procent och så vidare. Nackdelen är att om OMXS30 i stället sjunker, sjunker kursen i Bull x3-certifikatet med tre gånger utvecklingen. Man kan alltså både vinna och förlora tre gånger så mycket som om man ägt den underliggande tillgången. För certifikat med större hävstång blir utväxlingen ännu mycket större, både vid upp- och nedgång.


Möjlighet till avkastning vid nedgång
Bear-certifikaten stiger i värde om den underliggande tillgången sjunker, men sjunker i värde om den underliggande tillgången istället stiger. Ju högre hävstång produkten har desto högre blir värdeökningen alternativt värdeminskningen. 

- Högre hävstång öppnar möjlighet för högre avkastning – men ökar också risken. Därför måste den som placerar i certifikat aktivt följa marknaden och vara beredd att ta stora risker för möjligheten att få betydligt bättre avkastning än kursförändringen i det underliggande tillgångsslaget. Genom att Swedbank erbjuder certifikat med olika hävstång får bankens kunder möjlighet att hitta en placering som passar utifrån de egna önskemålen om avkastning och risk, säger Alexander Alkhafagi.


Fakta Swedbanks Bull & Bear-certifikat 

  • Handel i internetbanken och mobilbanken är avgiftsfri, för övriga kanaler gäller ordinarie prislista
  • Handlas med hävstång 2, 3, 5, 10, 12, 15 respektive 18 gånger kursförändringen. Ju större hävstång desto större risk. 
  • Handlas snabbt och enkelt på samma sätt som aktier
  • Innebär en högre risk jämfört med en direktinvestering i underliggande tillgång
  • Lämpar sig främst för affärer över dagen
  • Inte lämplig för passiva/oerfarna investerare eller som långsiktig placering


Läs mer om Bull & Bear-certifikat och hur man handlar med dem här

Läs mer om Swedbanks och sparbankernas nya förmånliga villkor för värdepappershandel här 

Kolla in de nya priserna här


Visste du att? 

Du som har ett totalt sparande på under 100 000 kr betalar 0 kr i courtage vid handel i internetbanken och appen. Detta gäller för som mest 500 affärer per kalenderår och för aktier i Sverige, övriga Norden och Baltikum. LÄNK Läs mer här


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i värdepapper innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan