I en värld där tecknen på en konjunkturavmattning blir allt vanligare vänds blickarna snabbt mot möjligheten för stimulanser. Finanspolitiska stimulanser är på tapeten men de ligger längre fram i tiden och då hamnar naturligt centralbankerna i fokus. I helgen ägde den årliga centralbankskonferensen i Jackson Hole rum. En konferens som generellt avhandlar akademiska frågor för centralbankerna men sedan finanskrisen har det även blivit ett forum där centralbanker har presenterat stora policyförändringar. Denna gång diskuterades handelskrig i stor utsträckning, men det som ändå fångade det största intresset var naturligtvis all form av kommunikation från de stora centralbankerna, då framförallt ECB och Fed. Från Fed:s ordförande Jerome Powell förväntar sig marknaden fortsatta räntesänkningar och hans tal stärkte dessa förväntningar något. Även om det ur ett realekonomiskt perspektiv är oklart hur stor positiv effekt lägre räntor har när näringslivet ändå visar ovilja att investera på grund av konjunkturosäkerheten.

Inför konferensen fanns också vissa förhoppningar att ECB skulle adressera andra mer okonventionella metoder, men den typen av nyheter lös med sin frånvaro.

Svag lönsamhet i europeiska banker oroar ECB
ECB har under en tid lyft fram att de ser den svaga lönsamheten för de europeiska bankerna som problematisk. Förra året uppgick avkastning på eget kapital till låga 6,4 procent. Detta leder till att det blir svårt för bankerna att attrahera kapital och det i sin tur gör övriga ekonomin känsligare då bankerna inte uppvisar önskvärd finansiell stabilitet. De negativa räntor som råder i Europa är problematiska för bankerna. Att räntorna kommer att förbli låga under en allt längre period har bara blivit tydligare och därför spekulerade marknaden i om det kommer presenteras några förslag kring hur ECB kan komma att stötta bankernas lönsamhet. Spekulationerna stannade dock inte där, utan mot bakgrund av att ytterligare räntesänkningar sannolikt inte har någon större effekt, fanns det funderingar kring om ECB eller någon av de andra centralbankerna skulle nämna något om mer okonventionella metoder, så som aktieköp eller helikopterpengar. Det senare innebär att en centralbank ”trycker pengar” som sedan delas ut till medborgarna i syfte att stimulera ekonomin och få fart på inflationen.


Slagig och komplicerad marknadsmiljö
Förväntningarna var höga inför Jackson Hole men de stora nyheterna uteblev. Sammantaget fortsätter börsen att präglas av geopolitisk och konjunkturell oro samt handelskonflikt, då marknaden har en närapå osund bevakning på vad politikerna och centralbankerna hittar på. Detta skapar en slagig och komplicerad marknadsmiljö, där börsutveckling och stämning i hög grad påverkats av deras utspel. Sentimentindikatorer visar på ett väldigt pessimistiskt stämningsläge och vid extremlägen behövs det ofta någon form av katalysator för att bryta trenden.

Vi har under veckan från olika håll sett uppgifter om att mer stimulansåtgärder kan vara på gång och materialiseras de kan de bli just den nödvändiga katalysator som behövs.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan