Mest köpta och sålda aktier under vecka 32

Trots en turbulent vecka på Stockholmsbörsen var den totala handelsaktiviteten fortsatt något lägre än normalt. På köpsidan var omsättningen tillbaka till vanliga volymer, men på säljsidan verkar spår av sommarledigheten fortsatt sitta kvar. Investerarkollektivet nettoköpte alltså aktier under veckan med god marginal. 

Swedbank ligger kvar på ohotad förstaplats bland mest köpta aktier. Gapet till näst mest köpta är stort. Många investerare verkar alltså se potential i bankaktien. 

Volvo klättrar från en fjärdeplats till en andraplats bland mest köpta aktier. Kursen har sjunkit något sedan månadens början, vilket kan vara varför investerarkollektivet ser köpläge i fordonsbolaget. Kepler Cheuvreux anser att kvartalsrapporten som presenterades under juli var bättre än väntat, och rekommenderar Köp för aktien.  

Läs mer: Bättre resultat än väntat.  

Nordea backar till en bronsplats bland mest köpta aktier. Aktiekursen är fortsatt ned något sedan kvartalsrapporten, men Kepler Cheuvreux ser köpläge i den nordiska storbanken. 

Läs mer: Q2: svaga kärnintäkter med nya mål som ska presenteras efter Q3. 

På säljsidan var ICA Gruppen mest sålda aktie. Kursen har klättrat uppåt rejält sedan ett starkt första kvartal där rörelseresultat och rörelsemarginal (EBIT) var bättre än väntat.  Investerarkollektivet verkar nu se läge att ha hem vinsterna. ICA Gruppen släpper sin rapport för det andra kvartalet på torsdag den 15 augusti. 

Läs mer: Stark Q1-rapport. 

AstraZeneca var veckans näst mest sålda aktie. Läkemedelskoncernens kurs har lyft betydligt sedan en utmärkt kvartalsrapport presenterades under slutet av juli, med mycket god försäljningstillväxt bland både nya och gamla läkemedel. Med anledning av uppgången kan investerare bedömt att det varit läge att minska innehaven och ta hem vinst. 

Läs mer: Q2 – Strålande försäljningstillväxt. 

Hennes & Mauritz klättrade en plats på säljlistan för att bli veckans tredje mest sålda aktie. Kepler Cheuvreux har haft rekommendationen behåll för aktien sedan resultaten för det andra kvartalet presenterades. 

Läs mer: Ytterligare steg i rätt riktning. 
De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 32

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan