Sommarledigheten har för de flesta dragit mot sitt slut. För att markera återgången till vardagen tillfrågades Aktiellts läsare om hur nöjda de är med hur deras aktieportföljer gick under sommarmånaderna. Svaren tyder på att de flesta inte är särskilt glada över hur deras placeringar utvecklades under perioden, som det fina vädret till trots kan sägas varit ganska stormig på börsen. 

Den avsevärt största andelen av de svarande, 65 procent, är missnöjda. 26 procent av Aktiellts läsare är i alla fall någorlunda nöjda med hur det gått. En mindre skara på 9 procent ser dock ut att ha haft en väldigt solig och rolig sommar även sett till aktieportföljen, då de är mycket nöjda över utvecklingen. 

Man kan se en skarp skillnad gentemot hur läsarna upplevde börssommaren 2018. Då var de flesta rätt nöjda trots att utvecklingen på börsen var likartad. Vad gäller år 2017 ägde viss nedgång rum under sommaren, medan börsen under 2016 års sommarmånader mest stod och stampade. 

Sett till nuvarande sommar kanske en möjlig förklaring till missnöjet är om många läsare legat tungt investerade i verkstadssektorn, som gick bättre än börsen som helhet i början av året men backat rejält sedan toppen i våras.  


Så här svarade läsarna på förra veckans fråga:
Är du nöjd med hur din aktieportfölj utvecklats i sommar?

 • Ja, mycket. 9%
 • Ja, ganska. 26%
 • Nej, inte alls. 65%


Så här svarade läsarna under tidigare år:
Är du nöjd med hur din aktieportfölj utvecklats i sommar?

År 2018

 • Ja, mycket. 19%
 • Ja, ganska. 60%
 • Nej, inte alls. 21%

År 2017

 • Ja, mycket. 6%
 • Ja, ganska. 30%
 • Nej, inte alls. 64%

År 2016

 • Ja, mycket. 27%
 • Ja, ganska. 48%
 • Nej, inte alls. 25%


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan