Fyll i vad du gjort för insättningar hittills och hur mycket du månadssparar i fonden så räknar den snabbt ut vilken skillnad bolagen gör varje år.*

Ser man till hela fondens ägarandel i bolagen så motsvarar det till exempel ca 950 miljoner liter renat dricksvatten varje år. Det motsvarar 260 000 personers årliga förbrukning av vatten för mat och dryck.

Bolagen genererar också tillsammans 22 000 ton material för återanvändning, vilket motsvarar ungefär 47 000 personers totala mängd avfall under ett år.

Räkna själv på vad din investering i Global Impact motsvarar.

* Så här har vi räknat:

Siffrorna för att beräkna den positiva inverkan från bolagens produkter och tjänster visar en historisk ögonblicksbild av portföljbolagens produktion inom dessa områden i relation till fondens ägarandel (antal aktier) i bolagen. De faktiska värdena kommer att variera i takt med att bolagens produktion förändras, men också genom att portföljens sammansättning ändras. Datan som ligger till grund för denna beräkning kommer dock endast att ändras en gång per år. Även växelkursförändringar påverkar mätningen. Viktigt att notera är att kopplingen mellan faktiskt effekt av att investera i fonden och de mått som presenteras är indirekt och sker via ägarandelar i portföljbolagen. Därför avråder vi exempelvis från att måtten används för klimatkompensation.
Beräkningar baserade på genomsnittligt marknadsvärde och innehav under 2018.

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan