Såhär svarade Aktiellts läsare på förra Veckans fråga

Har rapportsäsongen fått dig att ändra din syn på börsen?

  • Ja, till mer positiv 8%
  • Ja, till mer negativ 18%
  • Nej, fortfarande neutral 41%
  • Nej, fortsatt positiv 27%
  • Nej, fortsatt negativ 5%

Läs om den svenska rapportsäsongen i Floden passerade utan större dramatik

Läs om den amerikanska rapportsäsongen i Bättre än väntad amerikansk rapportsäsong

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan