Den finska finanskoncernen Sampo rapporterade i veckan ett resultat över förväntan, huvudsakligen drivet av hög lönsamhet inom försäkringsverksamheten. Under tillhörande telefonkonferens kunde vd:n även försäkra åhörarna om att Sampo ämnar fortsätta sin policy om försiktigt ökade utdelningar. Synen på aktien som en god investering är därmed oförändrad. 

Även den norska hemtextilkedjan Kid betraktas med tillförsikt. Bolaget presenterar sin kvartalsrapport den 29 augusti, och särskilt intressant är vad som kommuniceras kring förvärvet av Hemtex.  

För stålbolaget SSAB finns dock anledning att vara försiktig. Skälet är den europeiska stålsektorn, där det befaras förvärrad efterfrågebild och pressade marginaler. SSAB:s affärsområden Specialstål och Americas bedöms vara motståndskraftiga vilket ger stöd på nedsidan, men sammantaget leder utvecklingen ändå till en nedgradering av riktkursen för aktien. 

Läs om detta och mer i veckans Aktienytt. 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan