Höga priser på skogsmark på sistone gör att Holmen ser över värderingen av sina betydande skogsegendomar. För närvarande värderas skogen till 18,7 och marken till 0,3 miljarder kronor. Bergvik Östs försäljning av sin skogsmark till AMF, indikerar att värderingen borde vara dubbelt så hög. Tillsammans med aviserade återköp av aktier talar det för att Holmen-aktien står inför en uppvärdering.  

Att Sandviks vd Björn Rosengren går till ABB är en besvikelse. Nu gäller det bland annat att koncernens nya struktur verkligen sätter sig och att avknoppningen av Sandvik Materials Technology blir av så att aktiemarknadens omvärdering av Sandvik kan fortsätta. 

Läs mer om detta och andra spännande börsnyheter i veckans Aktienytt.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan