Stark tillväxt och bevisat lönsam affärsmodell
Storytel-aktien togs nyligen upp till bevakning med rekommendationen Köp och tas nu även in bland Sektorfavoriterna. Storytel har en bevisat lönsam affärsmodell och expanderar kraftigt internationellt. Läs mer i Storytels framgångssaga fortsätter


Europas största privata skogsägare
Förväntningar om en förvärrad efterfrågebild och låga marginaler på den europeiska stålmarknaden gör att SSAB fått sänkt rekommendation till Behåll. Aktien ersätts av SCA, som bedöms ha betydligt bättre utsikter att utvecklas väl framöver. På senare tid har skogsmark bytt ägare till mycket höga priser, och SCA är Europas största privata skogsägare. Bolaget ser för närvarande över värderingen av skogsmarken, vilket kan komma att synliggöra betydande värden i balansräkningen framöver.

Positiva resultateffekter väntas också av att Östrand i november 2019 ska vara uppe i full kapacitet. Efter utbyggnaden under åren 2015-2108 mer än fördubblades produktionskapaciteten i fabriken från 430 000 ton till 900 000 ton. Det gör anläggningen till den största produktionslinjen för blekt barrsulfatmassa i världen. 

Läs mer om Sektorfavoriterna här 


Kepler Chevreuxs syn på Storytel

 • Marknadsledare i Norden
 • Expansion på nya marknader
 • Stark tillväxt
 • Rekommendation: Köp 
 • Riktkurs: 144 kronor 


Kepler Chevreuxs syn på SCA

 • Europas största privata skogsägare
 • Positiv resultateffekt från Östrand
 • Översyn av skogsvärderingen
 • Rekommendation: Köp 
 • Riktkurs: 92 kronor


Kepler Chevreuxs syn på SSAB 

 • Förvärrad efterfrågebild på den europeiska stålmarknaden
 • Rekommendation: Behåll
 • Riktkurs: 30 kronor

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan