Hur har handelskonflikterna mellan USA och Kina påverkat fonden Global Emerging Markets?

-Situationen förvärrades ordentligt i början av maj när Trump gjorde allvar av sitt hot om att höja tullar på kinesiska varor till ett värde av 200 miljarder dollar från 10 till 25 procent. Fram till dess hade den kinesiska marknaden utvecklats väldigt väl jämfört med övriga tillväxtmarknader, USA och ett världsindex. Från början av maj har utvecklingen varit den omvända med en underavkastning från Kinas sida. Kinesiska börsen har fallit med 13 procent sedan början av maj. Kina är den största tillväxtmarknaden och tillväxtmarknadsindex har fallit med knappt 9 procent under den perioden. Fonden har sedan början av maj tappat drygt 7 procent och därmed inte drabbats riktigt lika hårt.

Hur har konflikten mellan Japan och Korea påverkat fonden?

-Sydkorea, som är den näst största tillväxtmarknaden, har påverkats något negativt av konflikten som inleddes i höstas då en sydkoreansk domstol dömde japanska företag att betala skadestånd till de koreaner som använts som tvångsarbetare under den japanska ockupationen av Koreahalvön 1910-1945. Sedan slutet av juli har sydkoreanska marknaden fallit med knappt 8 procent, vilket är i linje med hur Kina utvecklats men sämre än ett tillväxtmarknadsindex som fallit knappt 7 procent. 

Vad har utvecklingen i Argentina inneburit för fonden den senaste tiden?

-Argentina har haft en väldigt svag utveckling sedan president Mauricio Macri led ett svidande nederlag i primärvalet. Global Emerging Markets har inga innehav i Argentina och har därmed inte påverkats.

Hur ska man som sparare resonera framåt?

-Tillväxtmarknader fortsätter att uppvisa en snabbare ekonomisk tillväxt än utvecklade marknader. Enligt International Monetary Fund förväntas den ekonomiska tillväxten i tillväxtmarknader i år bli mer än dubbelt så stark som den för utvecklade marknader (4,1 procent jämfört med 1,9 procent). Det är framför allt demografin som ligger bakom denna positiva utveckling. I t ex Indien är hälften av befolkningen under 27 år och i Filippinerna är varannan under 23 år. Det innebär att en stor del av befolkningen är aktiva i arbetslivet och bidrar till tillväxten.

För att kunna skapa en hög avkastning på lång sikt är fonden investerad enligt flera attraktiva teman såsom ”förnybar energi”, (bland annat Huaneng Renewables och China Everbright Greentech), ”big data” (Alibaba, Tencent och TSMC), ”cyber security” (Avast och Ahnlab), ”underhållning och fritid” (Anta Sports, AfreecaTV, Momo, YY och Samsung Electronics) och ”ökad penetration av finansiella tjänster” (Ping An, AIA, Coronation Fund Managers, Banco do Brasil och Nova Ljubjanska). Som ett resultat av handelskonfliken har värderingen nu blivit ännu lägre och för ett sparande på minst fem års sikt bedömer vi att Global Emerging Markets är klart intressant! Jag tycker att ett bra sätt att spara i marknader som varierar mycket i värde är genom månadssparande. Att spara regelbundet är ett enkelt och väldigt effektivt sätt att köpa fler fondandelar när de är billiga och köpa färre när de är dyra.

Swedbank Robur Global Em Mkts

1 mån
+5,28%
3 mån
+12,24%
i år
-1,27%
1 år
+4,16%
3 år
+12,82%
5 år
+38,64%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
152,74
sharpe
0,26
förv.avg.
1,42%
Global Emerging Markets är en aktiefond med global inriktning mot tillväxtmarknader, som innebär de länder som inkluderas i MSCI Emerging Markets Index. Upp till 20 procent av fondens tillgångar kan också placeras i bo…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan