Kina slog till där det skadar Trumps kärnväljare mest, med tullar på livsmedel och bilar. Och Trump svarar inom några timmar. Vi börjar känna igen mönstret nu. Men överreagerar inte marknaderna? 

Och även om Jackson Hole inte bjöd på de förväntade stora rubrikerna, så var budskapet från Fed tydligt: Centralbankerna kan inte lösa alla problem som handelskonflikten och den låga inflationen för med sig med hjälp av penningpolitiken. 

Läs mer om centralbanksmötet i veckans Strategi och Marknad


Två riktiga fondklassiker
Fondklassikerna Kapitalinvest och Allemansfond Komplett har gett god avkastning till sina sparare och för höga betyg av Morningstar, både vad gäller prestation och hållbarhet. 

Vad är det som gjort att fonderna gjort långvariga sparare förmögna och hur agerar fondernas förvaltare när marknaden är stökig är några av de frågor som fondernas förvaltare ger svar på i programmet. 

Läs mer om fonderna här


Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i videosändningen är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller personerna som uttalar sig i sändningen kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en tittare tagit beslut eller agerat efter att ha sett sändningen. Åsikterna är personernas egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i sändningen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av ytterligare information; såsom marknadsinformation, analyser, nyheter, marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som eventuellt omnämns i sändningen innan du väljer att göra en investering.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan