Sagax B-aktie har i skrivande stund gått upp med 57 procent hittills i år och aktien värderas långt över substansvärdet. En premievärdering är motiverad, men inte så mycket som för närvarande. Det är anledningen till att aktien tas med bland aktier att undvika i Swedbanks Sektorfavoriter. 

Favorit i Fastighetssektorn är Fabege, som med en uppgång på cirka 33 procent hittills i år utvecklats i linje med fastighetssektorn som helhet. 

Med ett fokuserat innehav inom en radie av 5 km från Stockholm city har Fabege den bästa fastighets-, projekt- och byggrättsportföljen av alla svenska noterade fastighetsbolag. Högre hyror och uppvärdering av Fabeges fastighetsinnehav ligger i korten. Tillsammans med goda utsikter för utvecklingen av projektportföljen är en premiumvärdering motiverad. 

Till Sektorfavoriter


Kepler Cheuvreuxs syn på Fabege 

  • Mest fokuserade fastighetsbolaget av alla
  • Exponering mot Stockholm ger bra avkastning över tid
  • Kvalitetsbolag som förtjänar en premievärdering
  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 163 kronor 


Kepler Cheuvreuxs syn på Sagax 

  • Hög avkastning på fastighetsportföljen
  • Duktig ledning
  • Alltför hög premievärdering
  • Rekommendation: Minska
  • Riktkurs: 85 kronor 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan